Obnova železničkog Koridora 10 – EU finansira dokumentaciju za deonicu Niš-Preševo

Evropska unija finansiraće pripremu dokumentacije za projekat obnove železničke trase od Niša do Preševa, na granici sa Severnom Makedonijom.

Reč je o obnovi jednokolosečne železničke pruge dužine 132,6 km između Brestovca (15 km južno od Niša) i Preševa na granici između Srbije i Severne Makedonije. EU je putem WBIF (Western Balkans Investment Framework) izdvojila bespovratnu pomoć u iznosu od 3,5 miliona evra za pripremu dokumenatacije, pre početka radova. Pomoć obuhvata izradu analizu mogućnosti, studiju izvodljivosti i  cost/benefit analizu; geotehnička, topografska i ekološka istraživanja; preliminarni nacrt za sanaciju ovog dela železničke linije do brzine od 120 km/h; procenu uticaja na životnu sredinu (ESIA) i pripremu tenderske dokumentacije.

Deonica Niš-Preševo jedna je od najstarijih železničkih linija u Srbiji u okviru Panevropskog koridora 10 na koridoru Orijent-Istočni Mediteran (deo TEN-T mreže). Železnički koridor 10 prolazi kroz Austriju, Sloveniju, Hrvatsku, Srbiju, Severnu Makedoniju i Grčku, a preko Turske ide i do Azije.

Prvi sastanak povodom pokretanja tehničke podrške, kome su prisustvovali predstavnici delegacije EU u Srbiji, Evropske investicione banke, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i preduzeća Železnice Srbije, održan je 22. juna.

Celokupna investicija – obnova i rekonstrukcija linije Niš-Preševo procenjuje se na 182,25 miliona evra. Najveći deo sredstava je iz EIB zajma – 90,5 miliona evra. Takođe, tu su i sredstva iz državnog budžeta, bespovratna sredstva EU za tehničku pomoć, kao i dodatna bespovratna sredstva WBIF

Cilj ovog projekta je modernizacija i održivi razvoj železničkog saobraćajnog sistema Srbije u okviru Panevropskog koridora 10. Obnovom deonice Niš-Preševo biće ojačani kapaciteti srpskih železnica i u kontekstu pretpristupnog procesa EU. Obnovljena linija ispuniće evropske standarde, povećati brzinu i kapacitet vozova i poboljšati bezbednost, posebno na prelazima i poboljšati konkurentnost železnice u odnosu na drumski prevoz, naročito za međunarodni i tranzitni teretni saobraćaj.