Pripreme za izgradnju intermodalnog terminala u Batajnici

Početak izgradnje intermodalnog terminala u Batajnici konačno je izvestan. Delegacija Evropske komisije u Srbiji objavila je prethodno obaveštenje za realizaciju ovog projekta, a kako je navedeno, tender za izgradnju intermodalnog terminala se očekuje u oktobru ili novembru 2017. godine. Projekat će biti finansiran iz programa IPA 2015.

Prema ranijim podacima, intermodalni terminal Batajnica sastojaće se iz nekoliko delova, a najvažnija je manipulativna oblast koja će obuhvatiti: dva pretovarna koloseka za kontejnere i jedan dodatni manipulativni kolosek za lokomotivu; saobraćajne trake za prolaz kamiona (prolazna, utovarno-istovarna, rezervna i traka za izlaz u slučaju opasnosti); kontejnersko skladište (tri linije za privremeno skladištenje kontejnera).

Takođe, intermodalni terminal Batajnica sadržaće i carinski magacin, postrojenje za održavanje, administrativno-kontrolnu i carinsku zgradu, prenosi eKapija.