Sastanak delegacija Srbije i Makedonije povodom unapređenja železničkog saobraćaja između dve zemlje

Polazeći od potrebe graničnih organa i železničkih preduzeća Republike Srbije i Makedonije da se odvijanje železničkog saobraćaja između dve države rešava i da se to pitanje ugovorno reguliše između dve države, kao i na osnovu zaključka sa zajedničke sednice vlada dve države održane 3. juna 2013. godine u Beogradu, Vlada Republike Srbije predložila je Vladi Makedonije izradu Sporazuma o utvrđivanju granične procedure za železnički granični prelaz Preševo – Tabanovce.

S tim u vezi, 22. januara 2014. godine na predlog Ministarstva saobraćaja Vlade Republike Srbije i u dogovoru sa Ministarstvom saobraćaja i veza Vlade Republike Makedonije u Beogradu su održani pregovori na usaglašavanju teksta Nacrta sporazuma. Tom prilikom delegaciju Republike Srbije predvodio je Dejan Lasica, pomoćnik ministra za saobraćaj, a delegaciju Makedonije predvodila je Biljana Zdraveva, rukovodilac Sektora za železnice u Ministarstvu saobraćaja i veza. Pored predstavnika nadležnih ministarstva na sastanku su učestvovali predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprava carina – Ministarstva finansija, Ministarstva spoljnih poslova, Uprava za zaštitu bilja i Uprava za veterinu – Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Direkcije za železnice, „Železnice Srbije” ad, JP MŽ Infrastruktura i MŽ Transport AD – Skoplje.

Šefovi delegacija izrazili su obostrano zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom i koordinacijom rada resornih ministarstava, naglasivši pri tome sveobuhvatnu kompleksnost poslova i potrebu za intenziviranjem saradnje svih graničnih organa. Takođe, u potpunosti su podržali potrebu za zaključivanjem predmetnog sporazuma ističući veliki značaj pruge koja je deo evropskog Koridora 10, kao i potrebu za olakšavanjem i ubrzavanjem rada graničnih organa na granici između dve države. Cilj ovog sporazuma je ubrzanje protoka ljudi, robe i kapitala između dve zemlje. Granične procedure, od strane nadležnih graničnih organa dve zemlje će se sprovoditi tokom kretanja vozova između dve granične stanice Preševo i Tabanovce, bez zaustavljanja vozova.

Načelno je usaglašen tekst Nacrta sporazuma i predviđeno je da prilikom sledećeg susreta nadležni ministri potpišu sporazum.