Više od 10 tona isključivo železnicom – Ova zemlja uvodi nova pravila u transportu otpada

U Austriji od 1. januara 2023. stupa na snagu klauzula o transportu Zakona o upravljanju otpadom (AVG). U njemu se navodi da se otpad ukupne težine veće od 10 tona, na udaljenosti od 300 kilometara ili više, mora transportovati železnicom. 

Godinu kasnije, odnosno od 1. januara 2024, takvi transporti otpada moraju se obavljati železnicom na udaljenosti od 200 km ili više, a od 1. januara 2026. za udaljenosti od 100 km ili više.

Ukupno, postoji potencijal da se oko 15 miliona tona otpada transportuje železnicom.

Federalno ministarstvo za zaštitu klime, energiju, mobilnost, inovacije i tehnologiju (BMK) obezbediće digitalnu platformu za upravljanje tenderima za železnički transport. Nezavisno od toga, austrijska državna železnica već poziva svoje klijente da rade zajedno na razvoju i implementaciji pojedinačnih rešenja za železničku logistiku.

Ulaganje u nova vozna sredstva

Kako bi mogao da se nosi sa povećanim transportom otpada, RCG ulaže 75 miliona evra u nove MOBILER kontejnere i platoe. Na taj način će se flota ovih kontejenera postepeno udvostručiti, na ukupno 2.500 jedinica do 2026. godine.

Ova kompanija već prevozi 8 miliona tona otpada i sekundarnih materijala (kao što su otpadni metal, komunalni otpad i otpad iz građevinske industrije) železnicom u Austriji svake godine.

Na taj način se štedi više od 146.000 tona CO2 godišnje u poređenju sa transportom kamionom, što je ekvivalent 300.000 kamionskih vožnji.

Nakon stupanja na snagu pomenute zakonske odrede, broj železničkih transporta će nastaviti da raste u narednim godinama. Zakon će stoga dati značajan doprinos postizanju austrijskih klimatskih ciljeva.

Foto: OBB Rail Cargo Group