A na šta se vi žalite? – Evo šta najviše nervira vozače u evropskim logističkim centrima

Kašnjenja u istovaru, dugo čekanje da uđu na odredište, problemi u pronalaženju parking mesta ili sanitarnog čvora – to su stvari na koje se evropski vozači kamiona najčešće žale u svom radu u logističkim centrima, pokazalo je nedavno istraživanje fondacije Truckers Life.

Iako su – formalno – pravila rada vozača jasno definisana u nacionalnim i pravilima EU, ono što nedostaje je „kompleksno regulisanje uslova zaštite na radu i higijene“, zaključak je ovog istraživanja.

Trucker Life fondacija pokrenuta je 2013, i članica je udruženja Transport i Logistika Polska. Jedna od najnovijih inicijativa koju su sproveli je analiza mišljenja vozača o poteškočama s kojima se suočavaju, a rezultat je izveštaj pod nazivom „Dijagnoza čistoće i uslova parkiranja u logističkim bazama u Poljskoj i širom Evrope“.

Od vozača je zatraženo da procene logističke baze koje su sami odabrali – po kriterijumima ključnih potreba i nedostataka u pogledu čistoće i uslova parkiranja. Kamiondžije su birale mesta ne samo u Poljskoj, već i u Nemačkoj, Holandiji, Francuskoj ili Španiji.

Spisak bolnih tačaka koje navode radnici u transportu nije kratak. Kao najproblematičnije su, između ostalog, identifikovane: nepoštovanje dogovora o vremenu utovara/istovara, dugo čekanje samo pre ulaska na lokaciju, obaveštenje o kasnom utovaru, produžena potraga za parking mestom, poteškoće u komunikaciji sa zaposlenima u logističkom centru/fabrici, kao i nedostatak adekvatnih sanitarnih prostorija.

Ovo su neke od najupečatljivijih brojki.

Skoro 37% ispitanih je reklo da su čekali više od 3 sata na istovar. 42% vozača čekalo je isto toliko na utovar.

Štaviše, ispitanici su naveli da je za završetak administracije u logističkom centru u pojedinim slučajevima bilo potrebno i 11 sati.

Vozači su kritikovali slabu dostupnost parking mesta – skoro polovina njih dala je najmanji broj poena za ovaj faktor (1 i 2) za logistički centar po svom izboru. Nadalje, pristup sanitarnom čvoru nije omogućen za više od polovine vozača (56,5%).

Na pitanje o tome da izaberu pogodnosti – čiji ih nedostatak najviše pogađa – istakli su tuševe (53,5%), toalete (41,3%), kante za otpatke (19,6%), te prodavnice (15,9%) i fast food objekte (13,1%).

Ovde takođe treba istaći da se vozači nisu žalili na bezbednosne propise na mestima utovara i istovara. Velika većina njih je prepoznala važnost nošenja zaštitne opreme (šlemova, dobro vidljivih prsluka i odgovarajuće obuće). Takođe, nisu pominjali na prekoračene dozvoljene brzine ili vožnju na zabranjenom mestu.

Ispostavilo se da kada je u pitanju bezbednost, vozači zapravo ističu sledeće:

  • Slabo vidljive, istrošene oznake na putu,
  • Neadekvatno obeležavanje ulaznih kapija i parking mestra u logističkim centrima,
  • Nedostatak oznaka visine,
  • Teško čitljive mape,
  • Znakove lošeg kvaliteta (uključujući prljave i pohabane znakove).

„Nehumano postupanje“

Ovakvi rezultati nisu novost, a problemi na koje se vozači žale nisu nepoznati.

Zaključci izveštaja su u skladu sa mišljenjima koja su ranije iznosili različiti sindikati vozača, kao i transportne organizacije.

Organizacija Plataforma Nacional Defensa Sector del Transporte, primera radi, boreći se za poboljšanje uslova rada, pozvala je svoje tadašnje članove da bojkotuju luku Alhesirkas u Španiji, gde se kako su naveli – „nehumano postupa prema vozačima“.

I Nemačko savezno udruženje za transport, logistiku i upravljanje otpadom otpužilo je utovarno-istovarne lokacije za „nehuman i neprihvatljiv“ tretman vozača. Bilo je kritika, između ostalog, da se kamiondžije ne puštaju u sanitarne blokove i zajedničke prostorije. Otuda i poziv na izmenu zakona koja bi omogućila pristup navedenim objektima i „spoljnim radnicima“

Fondacija Truckers Life u zaključku svog izveštaja podseća na jedan paradoks. Poštovanje pravila o periodu rada i odmora propisano i nacionalnim i zakonima EU, a njihvo nepoštovanje podleže ozbiljnim sankcijama. Istovremeno, „ni u jednom od navedenih akata ne postoji odredba čiji je cilj da zaštiti profesionalne vozače i da im obezbedi bezbedne uslove za rad na mestu utovara i istovara“.

Ceo izvšetaj, na engleskom jeziku, možete pogledati OVDE.