Euro 7 za kamione odložen za 2031. godinu

Evropski parlament je zvanično odobrio nova pravila za Euro 7 normu, koja su znatno ublažena u odnosu na prvobitni predlog. Uvođenje norme za putnička vozila biće odloženo za dve godine u odnosu na prvobitni plan, a za četiri godine za teška vozila – do 2031. godine.

Uvođenje Euro 7 norme o emisijama izduvnih gasova za drumska vozila potvrđeno je sa 329 glasova za i 230 protiv, uz 41 uzdržan.

Očekuje se da će nova pravila Evropske unije o zagađenju, za automobile i kamione sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem biti manje ambiciozna nego što je prvobitno planirano, nakon što su poslanici u četvrtak glasali za odlaganje i ublažavanje nekih propisa.

Euro standardi su skup zahteva vezanih za oslobađanje štetnih supstanci, koje moraju da zadovolje motorna vozila pre nego što dobiju saglasnost da se prodaju u Evropskoj uniji. Uglavnom su propisani maksimumi oslobađanja izduvnih gasova.

Kako se navodi u saopštenju Evropskog parlamenta, nova uredba će ažurirati trenutna ograničenja za emisije izduvnih gasova (kao što su azotni oksidi, čestice, ugljen monoksid i amonijak) i uvešće nove mere za smanjenje emisija iz guma i kočnica i povećanje izdržljivosti baterije. 

Poslanici EP se slažu sa nivoima koje je predložila Komisija za emisije zagađujućih materija za putnička vozila i predlažu dodatnu podelu emisija u tri kategorije za laka komercijalna vozila na osnovu njihove težine. Oni takođe predlažu stroža ograničenja emisija izduvnih gasova merenih u laboratoriji i u realnim uslovima vožnje za autobuse i teška vozila.

Parlament takođe želi da uskladi metodologije proračuna EU i ograničenja za emisije čestica kočnica i stope abrazije guma sa međunarodnim standardima koje trenutno razvija Ekonomska komisija Ujedinjenih nacija za Evropu. Parlament je sada spreman da počne razgovore sa vladama EU o konačnoj formi zakona,

Pozadina izmene propisa

Komisija je 10. novembra 2022. predložila strože standarde za emisije zagađivača vazduha za vozila sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem, bez obzira na gorivo koje se koristi. Trenutna ograničenja emisije važe za automobile i kombije (Euro 6) i za autobuse, kamione i druga teška vozila.

Kao novina, predlog Euro 7 bavi se emisijom koja nije izduvna (mikroplastika iz guma i čestice iz kočnica) i uključuje zahteve koji se odnose na izdržljivost baterija.

Usvajanjem ovog izveštaja, Parlament odgovara na očekivanja građana da promoviše kupovinu električnih vozila koja ispunjavaju standarde dobrog veka trajanja baterija, da unapredi razvoj digitalne i električne infrastrukture i da smanji energetsku zavisnost Evropske unije.

Izvor: europarl.europa.eu