Konferencija “Ka održivom transportu 2017” 2. i 3. novembra na Zlatiboru

Peta regionalna konferencija “Ka održivom transportu 2017” biće održana 2. i 3. novembra 2017. godine u Hotelu Mona na Zlatiboru u organizaciji Asocijacije rukovodilaca transporta i logistike TRANSPORTLOG. Izvršni organizator konferencije je „Intico“ d.o.o.

Konferencija je namenjena svim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima koja se svakodnevno susreću sa izazovima u transportu i logistici, rukovodiocima transportnih i logističkih kompanija, rukovodiocima transporta, rukovodiocima voznih parkova, rukovodiocima logistike, rukovodiocima nabavke, predstavnicima distributera vozila, goriva, rezervnih delova, pneumatika, maziva, rukovodiocima servisa za održavanje putničkih i teretnih vozila, rukovodiocima kompanija za zbrinjavanje i tretman otpada, rukovodiocima kompanija u svim granama privrede, rukovodiocima transporta i voznih parkova u javnom sektoru, rukovodiocima transporta i voznih parkova za sopstvene potrebe, predstavnicima osiguravajućih društava i drugih finansijskih institucija, predstavnicima javnih preduzeća, predstavnicima državnih institucija i lokalnih samouprava, predstavnicima strukovnih udruženja, predstavnicima komora, predstavnicima obrazovnih institucija i drugim učesnicima na tržištu transporta i logistike.

Teme Konferencije su:

 • Specifičnost organizacije drumskog transporta u različitim sektorima privrede
 • Transport i vozni parkovi u javnom sektoru
 • Uloga i značaj rukovodilaca transporta u kompanijama kojima transport nije osnovna delatnost
 • Mesto i uloga transporta za sopstvene potrebe
 • Komercijalni i nekomercijalni transport
 • Berze transporta
 • Tehnološka rešenja u transportu i voznim parkovima
 • Sistemi i rešenja u oblasti obezbeđenja i sigurnosti u transportu
 • Primena informacionih sistema u transportu i logistici
 • Distribucija robe u gradovima
 • Prikupljanje, prevoz i isporuka pošiljki
 • Održivost u transportu
 • Održivi koncepti vozila
 • Organizacija radnog vremena vozača
 • Značaj obuka u transportu i voznim parkovima
 • Oblici saradnje korisnika i pružalaca transportnih i logističkih usluga
 • Upravljanje otpadom
 • Otpadna vozila
 • Održavanje vozila
 • Nabavka vozila, usluga održavanja, rezervnih delova i materijala
 • Savremena dijagnostika vozila
 • Autoservisi
 • Tehnički pregledi vozila
 • Osiguranje
 • Upravljanje troškovima u transportu i voznim parkovima
 • Modeli korišćenja službenih vozila
 • Modeli posedovanja vozila u voznim parkovima

Kotizacija iznosi 14.900 dinara + PDV za učesnike iz Srbije. Za učesnike iz inostranstva kotizacija po učesniku iznosi 130 EUR.  Kotizacija za učešće na konferenciji obuhvata pravo učestvovanja, radni materijal, potvrdu o učešću, posluženje u toku pauza i svečanu večeru. U toku održavanja konferencije biće omogućeno komercijalno predstavljanje kompanija čija je delatnost direktno ili indirektno vezana za transport i logistiku.

Više detalja o konferenciji pročitajte OVDE

Informacije i prijave:
Jelena Trifunović
tel: +381 11 4065 536
mob: +381 60 30 60 317
email: j.trifunovic@transportlog.org.rs
www.transportlog.org.rs

Divna Sredojević
tel: +381 11 4065 890
mob: +381 60 30 60 324
email: d.sredojevic@intico.rs
www.intico.rs