“Transportni kongres 2016” biće održan 3. i 4. novembra u hotelu “Mona” na Zlatiboru

transportni_kongres_220816Transportni kongres, koji je regionalnog karaktera,  biće održan 3. i 4. novembra 2016. godine u hotelu “Mona” na Zlatiboru.  Organizator Kongresa je Asocijacija rukovodilaca transporta i logistike TRANSPORTLOG, a suorganizator je Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu. Izvršni organizator je “Intico” d.o.o.

Transportni kongres se održava prvi put. Predviđeno je da se redovno održava svake druge godine, odnosno svake parne godine.

Kongres je namenjen svim zainteresovanim kompanijama i stručnjacima koji se svakodnevno susreću sa izazovima u transportu i logistici, vlasnicima i poslovodstvu transportnih i logističkih kompanija, vlasnicima i poslovodstvu kompanija iz svih sektora privrede koje koriste transportne i logističke usluge, rukovodiocima transporta, rukovodiocima logistike, rukovodiocima voznih parkova, rukovodiocima prodaje, rukovodiocima nabavke.

Namenjen je i predstavnicima distributera vozila, pogonskog goriva, rezervnih delova, pneumatika, maziva, rukovodiocima servisa za održavanje vozila, rukovodiocima kompanija za zbrinjavanje i tretman otpada, predstavnicima osiguravajućih društava i drugih finansijskih institucija, predstavnicima državnih institucija i lokalnih uprava, predstavnicima strukovnih udruženja, predstavnicima obrazovnih institucija i drugim učesnicima na tržištu transporta i logistike.

Teme Kongresa su:

1.    Transportna i logistička rešenja u poslovnim sistemima

2.    Dobre distributivne prakse u farmaceutskom sektoru

3.    Transport i logistika u naftnom sektoru

4.    Informacione tehnologije u transportu i logistici

5.    Distribucija robe

6.    Saradnja korisnika transportne i logističke usluge sa transportnim i logističkim kompanijama

7.    Troškovi u transportu i logistici

8.    Transportni i logistički procesi u poslovnim sistemima

9.    Rešavanje postojećih problema u transportu i logistici

Ciljevi Kongresa su:

•    okupljanje kompanija koje pružaju i kompanija koje koriste transportne i logističke usluge (kompanije iz svih sektora privrede)

•    informisanje o aktuelnim problemima i mogućim pristupima za njihovo rešavanje

•    direktna razmena iskustava

•    upoznavanje sa aktuelnim proizvodima i uslugama u transportu i logistici.

Detaljne informacije pročitajte OVDE.