Licence za profesionalne vozače – kako do neophodnog sertifikata?

Agencija za bezbednost saobraćaja, kojoj su Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima povereni poslovi izdavanja sertifikata i kvalifikacione kartice vozača, započela je proces sertifikacije profesionalnih vozača.

– Vozač koji stiče početnu kvalifikaciju, mora da ima vozačku dozvolu za upravljanje vozilima neke od kategorija C, C1, D, D1, CE, C1E, DE ili D1E, da je završio propisanu obuku i da je položio stručni ispit. Početna kvalifikacija se priznaje vozaču koji je stekao pravo na upravljanje vozilima neke od pomenutih kategorija, vozaču koji, najkasnije u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog propisa, stekne pravo na upravljanje vozilima neke od pomenitih kategorija, kao i licu koje ima diplomu za obrazovni profil vozač motornih vozila i koje u toku školovanja odsluša sadržaj iz nastavnih planova i programa i položi završni ispit za obrazovni profil vozač motornih vozila – kažu za PlutonLogistics u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Zakonom je propisano da vozač, kada upravlja vozilom odnosno skupom vozila kategorija C, C1, D, D1, CE, C1E, DE ili D1E, mora imati stečenu početnu kvalifikaciju odnosno periodičnu obuku osim ukoliko upravlja vozilima koja su svrstana u izuzeća.

– Napominjemo da vozači koji su stekli pravo na upravljanje vozilom neke od pomenutih kategorija i koji će steći pravo na upravljanje neke od navedenih kategorija najkasnije do 29. decembra 2019. godine, spadaju u kategoriju „vozača sa stečenim pravima”. Ovim vozačima će se priznati stečena prava samo na osnovu vozačke dozvole i oni će biti oslobođeni od pohađanja obuke i polaganja ispita za dobijanje početne kvalifikacije – objašnjavaju u Ministarstvu.

Nakon 29. decembra 2019. godine, samo vozači koji poseduju školsku diplomu za obrazovni profil vozač motornih vozila i koji su u toku školovanja odslušli sadržaje iz nastavnih planova i programa i položili završni ispit za obrazovni profil „vozač motornih vozila“ biće oslobođeni od pohađanja obuke i polaganja ispita na osnovu priznatih stručnih kompetencija.

Međutim, međunarodni dokument „Povelja kvaliteta“ koji su prihvatile države članice CEMT-a, zahteva da od 1. januara 2020. godine vozači srpskih prevoznika koji obavljaju međunarodni prevoz sa CEMT dozvolama moraju imati stečenu početnu kvalifikaciju odnosno CPC i kvalifikacionu karticu vozača.

Usklađeno sa propisima EU?

Tatjana Ivanović, osnivač i konsultant u Kancelariji Ivanović, objašnjava za PL da zakonski osnov za donošenje ovih pravilnika postoji još od 2009. godine, kada je Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima donet, ali je tek izmenama članova 203. i 204. iz 2018. godine ovaj zakonski osnov usklađen sa propisima Evropske unije u meri koja je bila neophodna za dalje uređivanje oblasti. Članovi 203. i 204. koji su ranije bili na snazi bili su u značajnoj meri neprimenjivi i u suprotnosti sa propisima EU.

– Treba napomenuti da ni danas važeće odredbe članova 203. i 204. nisu do kraja usklađene sa propisima EU, i to najmanje u delu kojim se definiše na koga se ove odredbe odnose i u delu oslobađanja. Naime, članom 203. stav 1. Zakona propisano je da „vozač motornog vozila, odnosno skupa vozila, kome je upravljanje vozilom osnovno zanimanje, kada upravlja vozilom, odnosno skupom vozila pomenutih kategorija, za obavljanje poslova profesionalnog vozača mora imati stečenu početnu kvalifikaciju, odnosno periodičnu obuku“. Istovremeno, prema Direktivi 2003/59/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 15. jula 2003. godine o početnoj kvalifikaciji i periodičnoj obuci vozača teretnih vozila i vozila za transport putnika stečenu početnu kvalifikaciju, odnosno periodičnu obuku morati imati vozač vozila pomenutih kategorija koji obavlja drumski prevoz na javnim putevima, odnosno svaki vozač vozila navedenih kategorija, bez obzira na zanimanje.

Dalje, kada su u pitanju oslobađanja, članom 203. stav 1. tačka 6) Zakona, od obaveze sticanja početne kvalifikacije i periodične obuke izuzeti su vozači koji upravljaju vozilima čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 7,5t, odnosno koja osim sedišta za vozača imaju više od 8, a najviše 16 sedišta i čija najveća dužina ne prelazi 8 m, kad obavlja prevoz za sopstvene potrebe. Istovremeno, Direktivom 2003/59/EZ ovakvo oslobađanje nije predviđeno ali je previđeno oslobađanje vozača koji upravljaju vozilima koja se koriste za nekomercijalni prevoz putnika ili tereta za lične potrebe, objašnjava nam Tatjana Ivanović.

U kojim zemljama je priznat sertifikat?

Prema rečima naše sagovornice, u ovom trenutku ne postoji osnov za priznavanje srpskih sertifikata i kvalifikacione kartice od bilo koje strane države. Do stvaranja takvog osnova, srpski vozači koji se odluče da rade u nekoj od država članica EU moraće, kao i do sada, da pribave sertifikat (kod 95) te ili neke druge države članice EU. Zasada, srpski sertifikati i kartica važe samo u Srbiji i vozači koji rade za srpske poslodavce moraju ih posedovati.

Foto: cloudhoreca/pixabay.com

Obuka

Obuku za sticanje početne kvalifikacije sprovodiće pravno lice koje ispuni propisane uslove i koje za to dobije dozvolu od Agencije za bezbednost saobraćaja. U ovom trenutku još nijedno pravno lice nije dobilo dozvolu za sprovođenje obuke, kažu nam u Ministarstvu, te se još ne zna se cena koštanja pomenute obuke.

Tatjana Ivanović komentariše da je rano prognozirati kako će teći obuka i da li će biti problema.

– Potrebno je da sačekamo da i ovaj deo postupka sertifikacije vozača započne. Mogu samo da izrazim nadu da sprovođenje obaveznih obuka u budućim centrima za obuku i polaganje obaveznog ispita neće destimulisati nova lica da se odluče za profesiju vozača, odnosno da neće produbiti problem nedostatka vozačkog kadra.

Vrste sertifikata

– Sertifikat o stručnoj kompetentnosti kojim se potvrđuje početna kvalifikacija za prevoz tereta;
– Sertifikat o stručnoj kompetentnosti kojim se potvrđuje početna kvalifikacija za prevoz putnika;
– Sertifikat o stručnoj kompetentnosti kojim se potvrđuje periodična obuka za prevoz tereta;
– Sertifikat o stručnoj kompetentnosti kojim se potvrđuje periodična obuka za prevoz putnika.

Sertifikat o stručnoj kompetentnosti kojim se potvrđuje početna kvalifikacija za prevoz tereta odnosno prevoz putnika nema rok važenja, dok se Sertifikat o stručnoj kompetentnosti kojim se potvrđuje periodična obuka za prevoz tereta odnosno prevoz putnika i kvalifikaciona kartica vozača izdaju se sa rokom važenja od 5 godina, objašnjava Tatjana Ivanović.

KAKO APLICIRATI ZA LICENCU?

U KOJIM GRADOVIMA MOŽETE APLICIRATI?

KO MOŽE DOBITI LICENCU?