Nastavljen PAD prodaje teretnih vozila u Srbiji

Nakon što je u prva tri meseca 2022. zabeležen 15% slabiji rezultat nego prošle godine, pad prodaje teretnih vozila u Srbiji nastavljen je i u drugom tromesečju. Brojke su, ipak, nešto bolje: u drugom kvartalu 2022. prvi put je registrovano 6.023 teretnih vozila (u prvom kvartalu 5.197). Sa druge strane, u poređenju sa 2021, to je pad od 5,9%. 

Ukoliko se posmatraju sve kategorije, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, može se uočiti porast broja prvi put registrovanih mopeda, motocikala i traktora, dok putnički automobili, autobusi, teretna i priključna vozila beleže pad.

Od ukupnog broja prvi put registrovanih drumskih motornih i priključnih vozila tokom II kvartala 2022. godine, proizvedenih u ovoj godini, u odnosu na ukupan broj registrovanih, najzastupljeniji su mopedi (63,6%), dok je novih autobusa najmanje (6,3%).

Republički zavod za statistiku

U II kvartalu 2022. prvi put je registrovano ukupno 6.023 teretnih vozila, dok je za II kvartal 2021. taj broj iznosio 6.398.

Kada je reč o teretnim vozilima do dve godine starosti, u II kvartalu 2022. je registrovano 1.911, što je rast u odnosu na isti period iz 2021. kada ih je registrovano ukupno 1.754.

Najzastupljenija teretna vozila su ona koja imaju nosivost do 999 kg, a najveći broj ovih vozila koristi dizel kao pogonsko gorivo.

Detaljnu statistiku o prvi put registrovanim teretnim vozilima prema nosivosti pogledajte u tabeli u nastavku:

Republički zavod za statistiku

Pogledajte i više detalja o tome koje pogonsko gorivo je u kom procentu zastupljeno kod prvi put registrovanih teretnih vozila:

Republički zavod za statistiku

Statistika saobraćajnih nezgoda

Ukupan broj saobraćajnih nezgoda sa nastradalim licima u II kvartalu 2022. godine manji je za 5,7% u odnosu na isti period 2021. godine.

Pad saobraćajnih nezgoda sa povređenim licima van naselja iznosi 9,3%.

Broj lica nastradalih u II kvartalu 2022. godine manji je za 7,3% u poređenju sa istim periodom prethodne godine, dok je broj poginulih lica u naselju veći za 22,4%.

Broj poginulih vozača u II kvartalu 2022. veći je za 13,4% u odnosu na isti kvartal prošle godine.

Kompletan izveštaj Republičkog zavoda za statistiku možete pogledati OVDE.