Obrt u Francuskoj: sistem naplate putarine se neće skoro menjati?!

Krajem prošle godine francuska vlada je objavila uredbu kojom će iznos putarine za teška vozila zavisiti od emisije CO2. Nije poznato kada će nove putarine stupiti na snagu, ali je sada izvesno da neće pre 2031. godine, piše trans.info. 

Francuska je, naime, krajem 2023. primenila Direktivu Evropske unije o evrovinjeti, koja zahteva od svih zemalja članica da uvedu cene putarine zasnovane na emisiji štetnih gasova do 25. marta 2024. I francuska vlada je to učinila, ali je sada došlo do obrta.

Iako je nova uredba objavljena u republičkom službenom glasniku u utorak 30. januara, neće se primenjivati sve dok aktuelne koncesije za autoput ne isteknu. A to će biti najranije 2031. godine.

Uredba br. 2023-1207 predviđa prilagođavanje putarine za teretna i putnička vozila najveće dozvoljene mase veće od 3,5 tone.

– Naplata će biti modulisana u skladu sa emisionom klasom vozila. Amplituda ove modulacije biće određena specifikacijom u prilogu ugovora o koncesiji – navodi se u uredbi objavljenoj u Službenom listu.

Uredbom će se precizirati klase emisije i amplituda modulacije za svaku. Inicijativa EU ima za cilj da promoviše ekološku svest u sektoru teških vozila povezivanjem putarine sa emisijama i smanjenjem uticaja drumskog saobraćaja na životnu sredinu.

O promenama u sistemima naplate putarine širom Evrope, čitajte OVDE. 

Foto: Pixabay.com/luctheo, ilustracija