Rekordni rezultati mađarskog Waberer’s-a

Mađarski logistički gigagnt Waberer’s u svom finansijskom izveštaju  navodi da je prethodna godina bila uspešna uprkos izazovima na tržištu. Prema podacima analize objavljene na sajtu Grupe, a koje prenosi portal trans.info – 2023. godina završena je sa rekordnim rezultatima.

Profit pre kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) dostigao je gotovo 96 miliona evra, a takozvani operativni profit, dobit pre kamata i poreza (EBIT) – 43 miliona evra. Neto dobit takođe je zabeležila značajan skok od 53,6% na 29,7 miliona evra.

Kako su naveli, prethodna godina bila je izazovna zbog promena u industrijskoj proizvodnji i potrošačkim trendovima, posebno u zapadnoj Evropi, Mađarskoj i Poljskoj. Na ovim ključnim tržištima, kako kažu, opali su industrijska proizvodnja i maloprodaja neprehrambenih proizvoda. Da bi se izborila sa ovim izazovom, kompanija je rešila da se preorijentiše na segmente kupaca koji su manje pogođeni ukupnim ekonomskim usporavanjem. Rezultat je povećanje prihoda od prodaje grupe od 4,6% u odnosu na prethodnu godinu, dostigavši lane 710,9 miliona evra.

Usluge međunarodnog transporta

Prihod od prodaje porastao je za 3,3 odsto na 429,8 miliona evra, dok je EBIT smanjen za 9,7 procenata na 8,9 miliona evra. U ovom delu poslovanja, kako navode u izveštaju,  bili su suočeni sa povećanom konkurencijom u cenama i dužim zatvaranjem fabrika, ali je uz fokus na ključne klijente obezbeđena stabilna potražnja.

Ugovorna logistika

Prihod od prodaje (bez stavki među segmentima) porastao je za 2,8% na 198,7 miliona evra, dok je EBIT porastao za 37,3% na 15,3 miliona evra. Ovaj rast je proizašao iz većeg prihoda od aktivnosti skladištenja i proizvodne logistike, čime je nadoknađen blagi pad u distributivnim aktivnostima. Akvizicije u automobilskom i petrohemijskom sektoru, kako navode, dodatno su poboljšale rezultate u ovoj oblasti.

Osiguranje

Prihod od prodaje u evrima porastao je za 17,7% na 82,4 miliona evra, dok je EBIT dostigao 18,6 miliona evra. Segment osiguranja je proširio svoju bazu klijenata, a imao je koristi od povećanih kamatnih stopa.

Dividende

Uprkos izazovnim tržišnim uslovima, Waberer’s-ov odbor direktora predložio je dividendu od 120 mađraskih forinti po akciji, na predstojećoj godišnjoj skupštini akcionara, što je više od- isplate iz prethodne godine. Ovo, kako objašnjavaju, znači prinos od dividende od 3,3 odsto na osnovu trenutne cene akcija.

Za 2024. Waberer’s predviđa prihod od prodaje  gotovo 800 miliona evra i EBIT iznad 40 miliona evra, što predstavlja potencijalno povećanje prihoda od prodaje od 12,5%.

Kompanija je postavila ambiciozne ciljeve. Namerava da udvostruči prihod od prodaje u poređenju sa ciframa iz 2022. godine, da postane vodeći pružalac kompleksnih logističkih usluga u Centralnoj i Istočnoj Evropi do 2027.  Očekuju da će značajna ulaganja u razvoj skladišta i strateške akvizicije, uključujući kupovinu PSP (Petrolšped) grupe i većinskog udela u distributivnoj kompaniji MDI u Srbiji, doprineti postizanju ovih ciljeva.

Mađarski Waberer’s kupio jednu od najvećih kompanija za distribuciju u Srbiji

Za više informacija, možete pogledajte kompletan izveštaj na sajtu kompanije waberers.com.