Šta sve srpski vozači moraju da poseduju u kamionu ako voze u Austriju?

Ministarstvo rada Austrije je od 1. januara 2017. uvelo uredbu o Minimalnoj plati za strane vozače u bilateralnom i kabotažnom prevozu (tranzit je izuzet) u Austriji.

Dakle, svi strani prevoznici, osim prevoznika u tranzitu (oni koji samo prolaze kroz Austriju i ne vrše utovar ili istovar robe na području Austrije) su obvezni da za svakog vozača izvrše prijavu na on line formularu (ZKO 3) pre slanja u Austriju.

Formular za prijavu skinite OVDE.

Ranije je rok prijave iznosio 7 dana pre slanja, a sada se prijava može napraviti neposredno pre samog slanja (24 sata).

Dalje, vozač je za sve vreme prevoza u Austriji obvezan da prima minimalnu platu predviđenu austrijskim zakonom, tj. kolektivnim ugovorom za delatnost prevoza robe.

Skraćeni tekst kolektivnog ugovora možete videti OVDE.

Prilikom slanja, odnosno obavljanja prevoza u Austriji vozač je obvezan da kod sebe u kamionu u papirnom ili elektronskom obliku ima dostupnu dokumentaciju:

– Prijavu (ZKO 3) o slanju zaposlenog u Austriju (fotokopija registracije napravljene putem gore navedene web stranice)

– Ugovor o radu (preveden na engleski ili nemački jezik)

– A1 obrazac penzijskog osiguranja

– Platni listić, potvrdu o isplati plate, dokument o klasifikaciji radnog mesta vezano za platni razred prema austrijskom kolektivnom ugovoru (sve na nemačkom jeziku).

Naknadno slanje dokumentacije e-mailom inspekcijskom nadzoru u Austriji nije dovoljno i smatra se prekršajem. To znači da dokumentacija mora biti fizički prisutna u kamionu u papirnoj verziji ili u elektronskom obliku (tablet, smart phone, usb stick) spremnom za prenos nadležnom inspekcijskom telu.

Kazne za nepoštovanje važećih propisa vrlo su visoke i iznose u zavisnosti od prekršaja od 1.000 do čak 20.000 EUR-a.

Kod ZKO 3 prijave predviđena su dva izuzetka i to:

1. Kolektivna prijava (Sammelmeldung) – može se izvršiti ukoliko vozač jednim prevozom obavlja više utovara/istovara u Austriji. U ZKO 3 prijavi je tada potrebno navesti početak i završetak rada u Austriji, odnosno mesto prvog utovara/istovara i mesto poslednjeg utovara/istovara , tačnu rutu puta, kao i predviđena zaustavljanja.

2. Okvirna prijava na razdoblje do 3 meseca (Rahmenmeldung) – ukoliko je vozač redovno u Austriji na određenoj relaciji utovara/istovara. U tom slučaju je važno da početak prijave slanja od 3 meseca odgovara zaista i započetom danu slanja radnika (npr. nije dopušteno izvršiti prijavu od 01.02. do 30.04, a radnik na dan 01.02. nije poslat u Austriju). U razdoblju od 3 meseca nije više potrebno vršiti zasebne prijave za svakog pojedinačnog radnika za svako slanje u Austriju. Nakon isteka roka važenja okvirne prijave moguće je napraviti novu prijavu za naredna tri meseca.

Sva pitanja vezana uz ovu problematiku upućuju se na e-mail adresu entsendeplatform@sozialministerium.at, odnosno telefonski na  ZKO pri Ministarstvu finansija (+43 1 51433-554499).