Više od polovine robe u Srbiju dovoze STRANCI – Slovenci i dalje prvi, porastao broj nemačkih kamiona

Ko vozi robu u Srbiju, a ko iz Srbije?

Tokom 2023. godine, preko međunarodnih drumskih graničnih prelaza na teritoriji naše zemlje izašlo je 919.868 drumskih teretnih vozila, kojima je izvezeno 9.999 hiljada tona robe, izvestio je Republički zavod za statistiku. Prema najnovijim podacima, u odnosu na 2022, izašlo je za 1,8% manje drumskih teretnih vozila, kojima je izvezeno za 4,4% manje tona robe. Vozilima sa registracijom Republike Srbije tokom 2023. godine izvezeno je nešto više od dve trećine ukupne količine robe (67,4%).

Broj teretnih vozila kojima je 2023. godine roba uvezena na područje Republike Srbije manji je za 0,4% nego 2022. godine. Vozilima sa registracijom Republike Srbije tokom 2023. godine uvezeno je 46,4% od ukupne količine robe.

Uvoz robe 

Kada su u pitanju strane registracije, prema podacima RZS, pojedinačno, u Srbiju je tokom prošle godine ušlo najviše drumskih teretnih vozila sa registracijama Slovenije (36.033), Bosne i Hercegovine (34.623), Hrvatske (14.160), Turske (12.925), i Bugarske (10.040).

Najveća promena primetna je, očekivano, u broju vozila sa registracijama Ruske Federacije – u 2023. ih je u našu zemlju ušlo svega 10 (u 2022. ukupno 395). Takođe, tokom 2023. registrovan je pad broja rumunskih teretnih vozila koja su ušla u Srbiju (5.425, što je skoro dvostruko manje nego 2022/10.430), kao i teretnjaka sa registracijom Crne Gore (6.836, naspram 8.631 u 2022). Broj vozila koja su ušla u Srbiju najviše je porastao u sledećim kategorijama: registrovana u Grčkoj (+17%), Austriji (19+%), Nemačkoj (+27%) i Švedskoj (+62,7%).

Ako posmatramo trendove nekoliko godina unazad, po broju teretnih vozila koja ulaze u Srbiju Slovenci odavno drže prvo mesto, kao i vozila sa registracijama Bosne i Hercegovine. Broj ruskih vozila, očekivano, počeo je da se dramatično smanjuje od 2022, odnosno od izbijanja sukoba u Ukrajini.

Zanimljivo je i da poslednje dve godine raste broj teretnih vozila švedske registracije, koja ulaze u Srbiju: u 2021. ih je u našu zemlju ušlo 326, u 2022. ukupno 541, a lani 880.

Kompletna statistika u 2023, kada govorimo o broju vozila, izgledala je ovako:

Izvor: RZS

Ukoliko posmatramo statistiku po količini prevezene robe, rezultati su sledeći:

Izvor: RZS

Usled početka primene Zakona o potvrđivanju Konvencije o zajedničkom tranzitnom postupku, koji daje mogućnost učesnicima u carinskom postupku da robu prevoze između ugovornih strana Konvencije na osnovu jedne elektronske deklaracije i jednog obezbeđenja koje važi tokom cele tranzitne operacije, broj teretnih vozila u tranzitu više nije uporediv sa podacima iz prethodnih godina, te ga zato RZS i ne prikazuje.

Foto: Unsplash/Nikola Aleksic