Zakon o transportu opasne robe – Istraživali smo koje novine donose novi propisi

Procena je da oko 900 firmi u Srbiji posluje u oblasti transporta opasne robe, skladištenja i pratećih delatnosti. Od ovog broja, 700 firmi se bavi drumskim prevozom, preostalih 200 bavi se prevozom u vodnom i železničkom saobraćaju, skladištenjem i pratećim delatnostima. Na sve njih se odnosi  novi Zakon o transportu opasne robe koji je stupio na snagu 1. januara 2017. godine.

Istraživali smo koje novine donosi novi zakon, a iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja  i infrastrukture, kažu da se novim propisima otklanjaju brojni nedostaci koji su utvrđeni tokom primene starog zakona, a koji su opterećivali učesnike u transportu opasne robe.

ADR SERRTIFIKATI

–    S tim u vezi, Zakonom je rešen problem određenog broja drumskih prevoznika koji koriste vozila koja su dobila ADR Sertifikat na bazi starog zakona, ali ne ispunjavaju zahteve propisane ADR Sporazuzmom. Posledično, značajan broj tih vozila se nalazi u situaciji da više neće moći da učestvuje u međunarodnom transportu opasne robe. Imajući u vidu da su prevoznici uložili, u pojedinim slučajevima, značajna sredstva za nabavku vozila, bilo je potrebno pronaći rešenje kako da se ova vozila zadrže u eksploataciji, a da se istovremeno poštuju međunarodno preuzete obaveze – navode u Ministarstvu za PlutonLogistics.

Rešenje je, kako objašnjavaju,  pronađeno u preuzimanju odredbi aneksa Direktive 2008/68/EZ o kopnenom transportu opasne robe, kojima je propisano da se cisterne i vozila koji su izrađeni pre 1. januara 1997. godine, a koji nisu u skladu sa Zakonom, ali su bili izrađeni u skladu sa propisima koji su bili na snazi do 31. decembra 1996. godine, mogu upotrebljavati u unutrašnjem transportu na teritoriji Republike Srbije pod uslovom da se takve cisterne i vozila održavaju u skladu sa propisanim bezbednosnim zahtevima. Nadalje, propisano je da se cisterne i vozila izrađeni 1. januara 1997. godine ili nakon tog datuma, koji nisu u skladu sa Zakonom, ali su bili izrađeni u skladu sa zahtevima iz Direktive 94/55/EZ koji su bili na snazi na datum njihove izrade, mogu i dalje koristiti za unutrašnji transport na teritoriji Republike Srbije.

Konačno, za vozila koja ne ispunjavaju nijedan od ovih zahteva propisano je da se mogu koristiti za unutrašnji transport na teritoriji Republike Srbije najkasnije do 31. decembra 2017. godine.

Kako bi se rešio problem nekonzistentnog postupanja imenovanih (kontrolnih) tela prilikom izdavanja ADR Sertifikata, doneće se podzakonski akt kojim će se propisati unifikovani način i postupak izdavanja ADR sertifikata o odobrenju za vozilo. Na ovaj način, sva imenovana tela će postupati na isti način čime će se podići nivo pravne sigurnosti. Takođe, Zakonom je uveden institut tzv. odstupanja od primene ADR/RID/ADN. Na ovaj način, osim što je izvršeno usklađivanje sa Direktivom 2008/68/EZ, predviđena je i primena instituta koji je od posebnog značaja kao instrument zaštite nacionalne privrede i to samo u odnosu na transport opasne robe koji se obavlja isključivo na teritoriji Republike Srbije, na kratkim relacijama i ako takav transport ne ugrožava bezbednost.

Nadalje, ubrzava se postupak priznavanja isprava o usaglašenosti za pokretnu opremu pod pritiskom i/ili cisternu, kroz propisivanje da domaće imenovano telo izdaje domaću ispravu o usaglašenosti pokretne opreme pod pritiskom i/ili cisterne na osnovu odgovarajuće inostrane isprave o usaglašenosti kojom se konstatuje usaglašenost sa zahtevima propisa Evropske unije koju je izdalo prijavljeno telo u državi članici Evropske unije, bez ponovnog ispitivanja, već samo pregledom odgovarajućeg dela tehničke dokumentacije.

OBAVEZNO OSIGURANJE

cisterne_1_290117Konačno, novim zakonom je ukinuto obavezno osiguranje koje je bilo uvedeno starim zakonom. Suštinski problem, sa kojim smo se sučili u odnosu na ovo pitanje, ogleda se u činjenici da, naročito u odnosu na železnički i vodni transport, uvođenje obaveznog osiguranja nije moguće bez prethodnog međunarodnog usaglašavanja limita odgovornosti jer bi u suprotnom osiguravajuće kuće bile dovedene u situaciju da pod elementarno prihvatljivim uslovima ponude tržištu polisu osiguranja po premiji koja ne bi ugasila domaće brodarske kuće i postojećeg železničkog prevoznika, a da od takve premije mogu da pokriju nastanak štete. Ovakav pristup predlagača zakona su podržali predstavnici privrede, što je razumljivo ako se ima u vidu da je premijska stopa po osnovu ovog osiguranja u drumskom transportu iznosila preko 200.000,00 dinara godišnje, uz odbitnu franšizu od čak 80% za npr. štete prouzrokovane životnoj sredini, koje skoro uvek nastaju u slučaju ovakvih nezgoda.

 – Posebno naglašavamo da ovakvu vrstu troška nemaju prevoznici u Evropskoj uniji, osim u Hrvatskoj i Sloveniji – navode u Ministarstvu.

GAŠENJE UPRAVE ZA TRANSPORT OPASNOG TERETA

Zakonom o transportu opasne robe izvršena je i promena institucionalne postavke u ovoj oblasti gašenjem Uprave za transport opasnog tereta čije poslove preuzima posebna organizaciona jedinica u okviru Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

U Ministarstvu naglašavaju da se najznačajnije izmene tiču rada imenovanih tela koja će morati da prođu kroz proces ponovnog izdavanja rešenja o imenovanju.

–    Imajući u vidu da se radi o ozbiljnim privrednim društvima verujemo da će ovaj postupak biti sproveden u relativno kratkom roku  navode u Ministarsvu.

Kompletan zakon pročitajte OVDE.