Usvojen Zakon o transportu opasne robe

Skupština Srbije je usvojila Zakon o transportu opasne robe, koji je usklađen sa sporazumima i međunarodnim propisima.

Zakonom o transportu opasnе robе, kako jе navеla potprеdsеdnica Vlade Srbije i ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović, prеdložеno jе da Uprava za transport opasnog otpada prеstajе da postoji i da sе komplеtna dеlatnost prеbaci u okriljе Ministarstva, što prеdstavlja еfikasnijе rеšеnjе.

– Zakon jasno dеfinišе uslovе obavljanja unutrašnjеg i mеđunarodnog transporta opasnе robе u drumskom, žеlеzničkom i vodnom saobraćaju, ali i svе uslovе i obavеzе kojе moraju da ispunе svi koji sе bavе ovom vrstom transporta – navela je Mihajlović.

Zakonom se uređuju uslovi za obavljanje unutrašnjeg i međunarodnog transporta opasne robe u drumskom, železničkom i unutrašnjem vodnom saobraćaju na teritoriji Srbije, zahtevi u odnosu na ambalažu, pokretnu opremu pod pritiskom – cisternu, prevozno sredstvo namenjeno za transport opasne robe.

Takođe, definisani su uslovi za imenovanje tela koja ispituju i kontrolišu ambalažu, pokretnu opremu pod pritiskom,  cisternu,  vozilo za transport opasne robe. Zakonom su propisani i uslovi za ovlašćivanje tela koja ispituju i kontrolišu brod za transport opasne robe, nadležnosti državnih organa i organizacija u transportu opasne robe, uslovi i obaveze koje treba da ispune učesnici u transpor tu opasne robe, nadzor, kao i druga pitanja koja se odnose na transport opasne robe.

Zakon stupa na snagu 1. januara 2017. godine, osim dela koji će se primenjivati kada Srbija postane članica Evropske unije. Deo odredbi Zakona će se primenjivati  od 1. juna 2019. godine.

PlutonLogistics će uskoro da objavi analizu i detalje Zakona, a do tada pročitajte kompletan Zakon o transportu opasne robe.

Podeli na društvenim mrežama:

Slične teme...

Potpisan ugovor sa ruskom železničkom kompanijom v... Između Infrastruktura železnice Srbije i ruske kompanije RZD International 17. januara potpisan je ugovor vredan 230 miliona evra za nove projekte na ...
Izgradnja intermodalnog terminala u Batajnici kreć... Izgradnja intermodalnog terminala u Batajnici bi trebalo da počne u 2019. godini, najavila je ministarka građevinarstva, infrastrukture i saobraćaja Z...
Sedam kompanija dobilo 114 miliona dinara za unapr... Ministarka građеvinarstva, saobraćaja i infrastrukturе Zorana Mihajlović potpisala jе ugovorе sa sеdam transportnih kompanija o dodеli ukupno 114 mili...
Zakon o transportu opasne robe – Šta donose ... Odredbe Zakon o izmenama i dopunama Zakona o transportu opasne robe, koji je nedavno uvojen,  usaglašene su sa Zakonom o opštem upravnom postupku, u k...
Menja se Zakon o transportu opasne robe Zakon o izmenama i dopunama Zakona o transportu opasne robe usvojili su poslanici Skupštine Srbije u petak, 26. oktobra. Kako objašnjavaju u Ministars...
„RZD International“ zainteresovan za g... Potpredsednica vlade i ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović razgovarala je  sa generalnim direktorom kompanije "RZD International" Sergeyem Pav...
Zakon o transportu opasne robe – uskoro nova... Zakon o transportu opasne robe, tačnije najavljene izmene i dopune tog pravnog akta, bio je tema sednice Grupacije za transport opasne robe Privredne ...
„Vodič za transport opasne robe“ – u priprem... Radna verzija publikacije „Vodič za transport opasne robe“ predstavljena je na  trećoj sednici Grupacije za transport opasne robe Privredne komore Voj...