Samostalno ili eksterno vođenje evidencija rada vozača – Kako izabrati odgovarajući modalitet?

Stevan Jovićević iz firme Tahograf BG
Stevan Jovićević iz firme Tahograf BG

Jedna od zapaženih tema Transportnog kongresa, održanog početkom novembra na Zlatiboru, bila je evidencija rada vozača, kao i  efekti primene daljinskog preuzimanja podataka o čemu je pričao  Stevan Jovićević, direktor firme “Tahograf Bg” iz Beograda.

On je govorio  o zakonskom okviru vođenja evidencije vozača,  analizi strukture efikasnog načina vođenja evidencije vozača,  modalitetima vođenja evidencije na tržištu.

Evidencija vozača regulisana je Zakonom o  radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima (ZoRV)-član 4. stav 12., kao i pravilnikom o evidenciji – Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Radno vreme vozača čine dve   aktivnosti – upravljanje vozilom i ostali poslovi. Dnevno radno vreme je 14 časova, nedeljno vreme rada je 60 časova, a prosečno vreme u 4 uzastopna  meseca iznosi 48 časova.

Kako je rekao Jovićević, evidencija vozača zavisi od broja vozača, a alati su tahografski listići i kartice vozača koji omogućavaju obradu podataka i unos u bazu podataka, izradu izveštaja iz jedne baze,  korišćenje iste baze radi izrade drugih izveštaja koji se odnose na vozače.

kamioni_1_040916Korisnici mogu voditi evidenciju – samostalno,  što podrazumeva hardver za tahografske listiće i    kartice vozača, softver za arhiviranje, obradu i   izradu izveštaja, osposobljavanje kadrova za rad sa   hardverom, softverom i poznavanja   propisa o radnom vremenu, raspoređivanje radnih zadataka na   raspoložive kadrove prevoznika.

Ukoliko se firme odluče za eksterno  vođenje evidencije  ne moraju investirati u hardver i   softver, ne moraju da  ulažu u sposobljavanje kadrova i u edukaciju.  Odgovornost je delegirana na partnera   koji je specijalizovan za uslugu. Za sve to imaju fiksni mesečni trošak.

Kako izabrati   odgovarajući modalitet? 

Potrebna je analiza postojeće strukture evidencije i planirani rast prevoznika, smatra Jovićević, zatim  neophodno je upoređivanje troškova samostalnog i uslužnog vođenja evidencije, a sve to u cilju – smanjenja troškova i poštovanje zakonskih propisa.

Iskustva u eksternom vođenju evidencije:   usmerenost na manje (1-7 vozila) i veće (preko 20 vozila) vozne parkove,  edukacija vozača kao sastavni deo usluge, tehnička i pravna podrška, jasna vizija pravca razvijanja saradnje, prilagođavanje potrebama prevoznika.

  – Eksterno pružanje usluga prevozniku je nepovratan proces, potrebno je  prepoznati trenutak potrebe angažovanja eksternih usluga kako bi se firme posvetile u potpunosti primarnim aktivnostima prevoza i profita – zaključio je Jovićević.