Biznis konferencija „Transport i logistika Jugoistočne Evrope i Dunavskog regiona – TIL 2016” 14. aprila

Ilustracija
Ilustracija

Bliži se “TIL 2016”, najznačajnija logistička konferenciija u Jugoistočnoj Evopi. Treća Biznis konferencija „Transport i logistika Jugoistočne Evrope i Dunavskog regiona – TIL 2016” biće održana 14. aprila 2016. u Sava Centru u Beogradu.

Konferencija je koncipirana kao sinergija tri celine i  obezbediće niz mutidisciplinarnih aktivnosti u cilju pronalaženja optimalnih biznis modela:

Plenarni deo  – Eminentni  govornici  će, predstavljanjem  najboljih praksi,  podeliti svoja tržišna iskustva i dati  konstruktivne predloge za dalje unapređenje regionalnih transportnih mreža, intermodalnih sistema, logističkih centara od kojih će Region kao celina imati dugoročne ekonomske benefite

B2B sastanci – Preko 150 unapred dogovorenih i organizovanih B2B sastanaka potencijalnih partnera imaju za cilj da ohrabre učesnike u pronalaženju optimalnih biznis modela za kvalitetno i trajno povezivanje u zajedničkim poslovnim misijama i obezbeđuju stimulativne uslove za konkretne dogovore između potencijalnih partnera.

Okrugli sto – U cilju uspostavljanja intenzivnije i efikasnije poslovne saradnje, Tematski Okrugli sto će učesnicima omogućiti da svoje individualne prezentacije i inicijative predstave užoj ciljnoj grupi i iskoriste priliku za konstruktivnu diskusiju fokusiranu na odgovarajuće teme.

Eminentni govornici će kroz stručna znanja i tržišna iskustva, dati osvrt na aktuelne teme:

–    Unapređenje intermodalnog transporta  kroz inovativna transportna rešenja

–    Razvoj regionalnih transportnih mreža, transportna infrastruktura i investicioni potencijali

–    Razvoj efikasnih multimodalnih terminala za povezivanje plovnih puteva sa železničkim, avio i drumskim saobraćajem – potencijal i konkurentnost jadranskih i rečnih luka

–    Modeli Javno – privatnog partnerstva u transportnoj i logističkoj infrastrukturi

–    Usaglašavanje zakonske regulative u oblasti transporta i logistike

–    Carinska regulativa – efikasnost i brzina na graničnim prelazima

–    Srpski transport i Pan-evropski transportni koridori – rezultati primene Novog kompjuterizovanog tranzitnog sistema (NCTS)

–    Održivost i konkurentnost transportnih, špediterskih i logističkih usluga sa aspekta zaštite životne sredine i ekološke bezbednosti

–    Integrisane fleksibilne logističke usluge u efikasnom kretanju transporta i roba

–    E-poslovanje u logistici i transportu

–    Integrisana logistika i cloud-computing

–    Uloga strukovnih udruženja i lokalnih samouprava na unapređenju mreže logističkih i distributivnih centara, slobodnih zona…

Na Biznis konferenciji TIL2016 očekuje se preko 500 učesnika, a najveći broj će činiti  donosioci odluka vodećih kompanija iz oblasti špedicije, logistike i  drumskog, železničkog, avio i vodnog saobraćaja i donosioci odluka vodećih kompanija koje su korisnici usluga u ovoj oblasti, zatim visoki predstavnici relevantnih državnih institucija i strukovnih udruženja iz Jugoistočne Evrope i Dunavskog regiona, EU, Turske, Rusije, Kine… međunarodni stručnjaci za oblast održivog razvoja, predstavnici finansijskih institucija i udruženja i osiguravajućih društava, predstavnici medija…

Spisak govornika i tema pročitajte OVDE