“Ralu logistika” gradi još jedan distributivni centar u Hrvatskoj

Foto: ralulogistics.com
Foto: ralulogistics.com

Rastom poslovnih aktivnosti kompanije “Ralu logistika”, biznismen Luka Rajić priprema iskorak u razvoju skladišta i distributivne mreže, nakon manjih regionalnih skladišta u Splitu, Rijeci i Slavonskom Brodu, gradnjom središnjeg logističko-distribucijskog centra na području Rugvice u Dugom Selu.

U toku je tender za izgradnju pristupnog puta  s komunalnom infrastrukturom za privrednu zonu Dragošička, na kojoj je i zemljište “Ralu logistike” na kojem se planira gradnja logističko-distribucijskog centra koji bi svojim kapacitetom trebao omogućiti kompaniji  dalji razvoj na nacionalnom nivou i u regionu JI Europe.

Prema procenama u “Ralu logistici” projekt bi trebao biti dovršen u 2015. godini.