PEM konvencija za efikasniju trgovinu stupa na snagu 1. septembra

Pan-evro-mediteranska (PEM) konvencija o preferencijalnim pravilima o poreklu robe trebalo bi da doprinese intenzivnijoj ekonomskoj saradnji potpisnica, uspostavljanju kontakata predstavnika poslovnih zajednica i pojednostavljenju uslova za dobijanje porekla robe, istaknuto je u Privrednoj komori Srbije (PKS) na skupu posvećenom PEM konvenciji. PEM konvencija definiše identična pravila o poreklu u svrhu kumulacije porekla za robu koja je predmet sporazuma o slobodnoj trgovini između strana ugovornica.

Okvirni rok za stupanje na snagu PEM konvencije je 1. septembar 2015. godine kada bi trebalo da je ratifikuju 22 strane ugovornice.  Kako potpisnice Konvencije predviđene su EU, EFTA države, Farska ostrva, mediteranske zemlje potpisnice Barselonske deklaracije (zemlje Severne Afrike) i SAP zemlje (države Zapadnog Balkana). Za Srbiju konvencija se odnosi na zemlje sa kojima naša zemlja ima potpisane sporazume o slobodnoj trgovini, izuzimajući zemlje  Barselonske deklaracije.

PEM konvencija otvara mogućnost za proširivanje zone dijagonalne kumulacije porekla robe i sa tim državama, ukoliko u budućnosti sa nekom od njih bude zaključen Sporazum o slobodnoj trgovini. Proces primene PEM konvencije počinje izmenom svih sporazuma o slobodnoj trgovini, a u PEM zoni ima više od 60 Sporazuma o slobodnoj trgovini. Skup u PKS okupio je predstavnike ministarstva finansija, izvoznike,  proizvođače robe koji posluju ili planiraju da posluju sa zemljama sa kojima Srbija ima potpisane sporazume o slobodnoj trgovini,  špeditere i druge carinske zastupnike.