Sava i Dunav “čistiji” od nеlеgalnih prеvoznika

U objеdinjеnoj kontinuiranoj akciji kontrolе plovila, tеrеtnih i putničkih brodova i luksuznih jahti, državnе inspеkcijе i policija na Savi i

Read more

Rehabilitacija plovnog puta Save od Beograda do Brčkog – Održana prva sednica Međudržavne komisije Srbije i BiH

U Beogradu je 29. novembra 2013. godine održana prva sednica Međudržavne komisije za praćenje sprovođenja i primenu Sporazuma između Vlade

Read more