“Agent Plus” prvi srpski član svetske organizacije FONASBA

fonasba_301014Kompanija “Agent Plus” postala je pridruženi član organizacije FONASBA, Saveza nacionalnih asocijacija brodskih posrednika i agenata. Na godišnjoj skupštini FONASBA, održanoj 10. novembra u Geteborgu, doneta je odluka da se ispred Srbije, kompaniji “Agent Plus” (www.agentplus.rs) dodeli status pridruženog člana.

Ocenjeno je da “Agent Plus” profesionalnim kapacitetom zaposlenih, korporativnom odgovornošću u poslovanju, kao i finansijskom stabilnošću apsolutno ispunjava visoke kriterijume ove renomirane međunarodne organizacije.

Važno je naglasiti da ovakvo članstvo pruža mogućnost da Srbija, preko “Agent Plusa”, učestvuje u radu FONASBA i na taj način bude na izvoru svih najnovijih dešavanja u svetu vodnog transporta, brodskog posredovanja i agenture na evropskom i svetskom nivou. Promovisanjem i primenom FONASBA standarda kvaliteta Srbija ima priliku da podstakne dolazak većeg broja renomiranih brodarskih kompanija koje su navikle da posluju u finansijski i profesionalno stabilnim uslovima.

Savez nacionalnih asocijacija brodskih brokera i agenata, FONASBA (www.fonasba.com) je jedina organizacija koja reprezentuje globalne brodske posrednike i agente profesonalce. Osnovana 1969. godine, organizacija sada ima članove u preko 50 zemalja, uključujući glavne pomorske i trgovinske nacije, promoviše dobru praksu i osigurava da se potrebe njenih članova shvate kako na državnom nivou, tako i u  pomorskoj industriji.

FONASBA ima konsultativni status u Međunarodnoj pomorskoj organizaciji (IMO), Konferenciji Ujedinjenih nacija o trgovini i razvoju (UNCTAD) i Svetskoj carinskoj organizaciji (SCO). Takođe blisko sarađuje sa brodskim telima BIMCO, INTERCARGO i INTERTANKO.