“OT Logistics” jedini dao ponudu za 30% “Luke Bar”

Luka Bar
Foto:lukabar.me

Poljska kompanija “OT Logistics” jedina je dostavila ponudu na tender za prodaju 30% akcija “Luke Bar”, vrednu 7,1 mil EUR.

Kompanija “OT Logistics” je ponudila i realizaciju trogodišnjeg investicionog programa koji uključuje hidrološke radove na gatu Volujica i izgradnju novih silosa, prijem vagona i postrojenja za brodski utovar u ukupnom iznosu od 17,1 mil EUR.

Biznis planom je predviđeno značajno povećanje obima pretovara tereta u “Luci Bar”, u prvoj godini već 70%, a nakon tri godine za približno tri puta uz istovremeno pozicioniranje Luke na novim međunarodnim tržištima, posebno na području centralnoevropskog i sjeverno-južnog i koridora Bliski/Daleki istok, navodi se u saopštenju Tenderske komisije.

Ponuđač je, kako su kazali, ponudio da preuzme obavezu da u naredne tri godine zadrži postojeći broj od 412 zaposlenih.

Savet za privatizaciju i kapitalne projekte raspisao je 19. oktobra javni poziv za učešće na tenderu za privatizaciju “Luke Bar”. Tendersku dokumentaciju za “Luku Bar” u predviđenom roku otkupile su, pored poljske firme “OT Logistics”, i Abu Dabi Ports iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, “Silos Granari della Sicilia”, kao i turski “Global Ports holdings”, sadašnji vlasnik barske kompanije “Port of Adria”.

Ko je “OT Logistics”?

“OT Logistics” je poznata kompanija u oblasti logistike, sa sedištem u Varšavi. Za više od 70 godina rada obezbedili su kompletan asortiman usluga – transport, špediciju, logistiku. Posluju u Nemačkoj, Belgiji, Holandiji, Austriji i zemljama centralne i istične Evrope – Poljskoj, Češkoj, Slovačkoj i Mađarskoj.  Grupaciju “OT Logistics” čine preduzeća različitih veličina i sa različitim poslovnim profilom. Više od deset spajanja i akvizicija napravljenih u Poljskoj i inostranstvu tokom poslednjih godina formirali su  vodećeg operatera ne samo u sektoru TSL, već i u i unutrašnjim plovnim putevima, železničkom transportu i pretovaru tereta u lukama.

OT Logistika S.A. je najveći  lučki  operater u Poljskoj. Upravljaju flotom od oko 800 brodova u unutrašnjoj plovidbi, što im daje vodeću poziciju u vodnom transport.

Prema zvaničnim podacima, u prvoj polovini godine grupacija “OT Logistics” generisala je 348,1 miliona złota prihoda (oko 78,7 mil EUR), dok je u istom periodu 2015. prihodovala 370,4 miliona zlota (83,8 mil EUR).  U istom periodu 2016. godine neto dobit kompanije dostigla je skoro 4,4 miliona zlota (nešto manje od 1 mil EUR).

U ovoj godini je u toku i preuzimanje kompanije “SEALAND Logistika”,  jednog od vodećih kontejnerskih operatera u Poljskoj, kao i železničkog preduzeća “STK Group”.