Predstavljena dva projekta iz oblasti vodnog saobraćaja u Vojvodini

Sa skupa
Sa skupa

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, tokom 2013. godine, u saradnji sa Fakultetom tehničkih nauka u Novom Sadu, realizovao je dva projekta iz oblasti vodnog saobraćaja, koji su u ponedeljak, 16. decembra predstavljeni na konferenciji u Skupštini AP Vojvodine.

Pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova Miroslav Vasin otvorio je konferenciju, i u prisustvu brojnih učesnika iz javnog i privatnog sektora, lokalnih samouprava, institucija i organizacija čiji su delokruzi vezani za vodni saobraćaj, plovidbu i brodogradnju, predstavio dosadašnje aktivnosti Sekretarijata posvećene projektima obnove i razvoja vodnog saobraćaja.

– Kanalska mreža u dužini oko 900 km, od kojih je oko 600 km plovno, od vitalnog je značaja za teritoriju Vojvodine, već sa stanovišta da ona obezbeđuje oko 85% teritorije Bačke i Banata od negativnih uticaja nadzemnih i podzemnih voda. Sa aspekta vodnog saobraćaja kanalska mreža predstavlja izuzetan potencijal. Suočavamo se sa brojnim problemima vezanim za održavanje putne mreže, kao i činjenicom da poljoprivredni proizvodi kao osnovni proizvod u Vojvodini, od ukupne količine roba transportovanih kanalskom mrežom, iznose tek oko 1 odsto. Projekti koje danas predstavljamo posebno su nam značajni kao polazišta u oblasti sagledavanja tržišta, stanja i potencijala flote i infrastrukture. Potreba unapređenja vodnog saobraćaja u kanalskoj mreži je višestruka, a posebno sa aspekta preduzeća koja se bave brodogradnjom, transportom, skladištenjem i trgovinom. Ne sme se zanemariti ni efekat izražen kroz preusmeravanje roba, posebno opasnog tereta, sa drumskog saobraćaja, kroz novi, kombinovani transportni model. Moraju se uvažiti i sekundarni efekti, poput unapređenja energetske efikasnosti, povećanja bezbednosti drumskog saobraćaja, očuvanja životne sredine i proširenja tržišta. Revitalizacija vodnog saobraćaja i brodogradnje je od opšteg interesa, te se ovom poslu mora pristupiti u duhu otvorenosti i saradnje – rekao je Miroslav Vasin.

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova je tokom 2013. godine, u saradnji sa Fakultetom tehničkih nauka u Novom Sadu, realizovao dva projekta iz oblasti vodnog saobraćaja, koji predstavljaju dobru osnovu, odnosno koncept daljeg delovanja i saradnje pokrajinskih organa i univerziteta u okviru unapređivanja ove oblasti. Predstavljeni su Elaborat revitalizacije unutrašnjeg vodnog saobraćaja kanalskom mrežom hidrosistema DTD u funkciji transporta vitalnih roba za održivi razvoj AP Vojvodine i Studija za implementaciju informaciono-komunikacionog sistema za DTD, kao i pojedinosti u pogledu plovidbe na reci Tisi.

Pridružite se

Saznajte prvi najvažnije vesti, budite informisani. Pridružite se našoj Viber zajednici i prijavite za newsletter.