Smene u Odboru direktora “Luke Bar”

Luka Bar
Foto:lukabar.me

Vlada Crne Gore predložila je na sednici 29. januara, saglasno Zakonu o privrednim društvima, Skupštini akcionara “Luke Bar AD” da imenuje nove predstavnike državnog kapitala, zbog isteka mandata članova Odbora direktora ove firme.

Umesto bivšeg predsednika Opštine Bar, Žarka Pavićevića, iz DPS-a je predložen Sead Delalić, a umesto Omera Vukića iz SDP-a član Socijaldemokrata Crne Gore Stevo Pejović, javlja Bar Info.

Peti član je predstavnik manjinskih akcionara Nikola Jovović iz “HLT Fonda”. Barski portal dodaje da će novi Odbor direktora preuzeti dužnost nakon što predlog Vlade Crne Gore verifikuje Skupština akcionara.