“Transagent” prevezao više od 2.000 t robe od luke Bremnhaven do Novog Sada

transagent_261116Pomorsko-rečna agencija “Transagent” je u  toku oktobra i novembra  u saradnji sa brodarom “Maersk” Rijeka i “Seagoline” Latvia prevezla više od 2.000 tona robe u kontejnerima iz luke Bremnhaven do Intermodalnog terminala Novi Sad.

Korišćenje ovakve vrste rešenja, koje uključuje pomorski transport do luke Bremerhaven, intermodalnu otpremu na relaciji Bremerhaven preko Novog Sada do krajnje destinacije, koja obuhvata kompleksne procese transporta do krajnjeg kupca robe, uključujući kompletnu uslugu za koju je zadužen ekspertski tim “Transagent”-a Beograd, omogućava: jednostavan logistički proces sa aspekta krajnjeg korisnika usluga, niže transportne troškove i kraće tranzitno vreme, navedeno je u objavi kompanije.