Vladimir Jović, direktor lanca snadbevanja „Univerexport“-a – U saradnji je najvažniji partnerski odnos

Maloprodajni lanac „Univerexport“ krajem  septembra je  svečano otvorio distributivni centar u Novom Sadu, najveću investiciju u istoriji kompanije. Projekat je vredan 16 mil EUR, a posao je dobilo 250 radnika. Novi distributivni centar napravljen je u skladu sa zahtevima savremenog doba, a  promenjenim i poboljšanim načinom rada uticaće se na produktivnost i efikasnost. Distibutivni centar je površine 30.000 m2 od čega najveći deo zauzima prostor za prijem i skladištenje robe.

„Univerexport“ je danas najveći domaći trgovinski lanac na tržištu Srbije. U sastavu kompanije je  130 maloprodajnih objekata širom Vojvodine i u Beogradu, a grupu, pored „Univerexport“-a čine i „Trgopromet“ i AD „Bačka“. Kompanija je osnovana 25. septembra 1990. godine, a njeno sedište je od osnivanja u Novom Sadu.

Nova investicija bila je povod za razgovor sa direktorom sektora lanca snadbevanja. U razgovoru za PlutonLogistics, Vladimir Jović govori o organizaciji transporta i logistike, na koji način biraju saradnike, kao i o stanju industrije u Srbiji.

PL: Nedavno ste u Novom Sadu otvorili distributivni centar. Recite nam nešto više o tom projektu.

– Sredinom maja ove godine, kao što je planirano, završena je prva faza izgradnje distributivnog centra kompanije „Univerexport“. Ukupno je izgrađeno 30.000 m2 skladišta sa svim pratećim manipulativnim zonama i prostorijama za zaposlene. Distributivni centar raspolaže sa 25.000 paletnih mesta raspoređenih u sedam zona skladištenja, a pretovarna manipulacija se obalja sa preko 36 rampi. Sa ovog centra ka našoj maloprodajnoj mreži i veleprodajnim kupcima, distribuira se oko 12.000 artikala prehrane i neprehrane koji zahtevaju ambijentalni režim čuvanja (hladni lanac snabdevanja vezan je za drugu fazu gradnje). Pored skladišnog prostora izgrađeni su i benzinska stanica, perionica i tehnički pregled vozila za potrebe sopstvenog voznog parka. U distributivnom centru zaposleno je 250 ljudi.

PL: Zbog čega ste se odlučili za izgradnju sopstvenog distributivnog centra, a ne za najam prostora i usluge logističkih kompanija?

– Kompanija „Univerexport“ već više od četvrt veka ima konstantan i stabilan rast, kako u širenju sopstvene maloprodajne mreže tako i u razvoju za to potrebnih resursa. Sa tim razvojem razvijane su i logističke operacije. Od 2008. godine „Univerexport“ deo distribucije obavlja centralizovano preko distributivnog centra koji je imao 5.000 m2. U okviru tog centra pre tri godine završena je i implementacija WMS-a ali i sektora logistike kao funkcije u okviru kompanije. Razvoj funkcije logistike ali i ulaganje u razvoj skladištenja i distribucije još u okviru starog DC-a (Procesi, WMS, Pick by voice, kontrola izlaza vagom) doveli su do toga da postanemo profesionalci u ovoj oblasti. Sa druge strane, nedostatak velikih logističkih kompanija na teritoriji Novog Sada, kao i nedostatak adekvatnog skladišnog prostora koji bi zadovoljili naše potrebe prelomili su da se u jedan ovakav projekat krene samostalno.

PL: Koji deo logističkih i transportnih operacija radite sami, a koji autsorsujete?

– Distributivni centar ima sve neophodne kapacitete za samostalno obavljanje skladišnog poslovanja dok se deo transportnih operacija vrši preko eksternih kompanija i saradnika. U ovom trenutku oko 80% transportnih operacija obavlja sopstveni vozni park.

PL: Koje standarde moraju poštovati kompanije koje žele da rade sa vama? Na koji način birate kompanije sa kojima sarađujete u oblasti transporta i logistike?

– „Univerexport“ kao porodična kompanija upravo čitavu svoju filozofiju i sistem rada temelji na takvim vrednostima, tako da se za saradnju biraju upravo one kompanije sa kojima se može graditi partnerski odnos zasnovan na obostranom poverenju i zadovoljstvu. Što se same tehnike odabira tiče tu su pre svega tenderi gde se kroz jasno definisanu dokumentaciju bira najbolji ponuđač u smislu kvaliteta i pouzdanosti.

PL: Na koji način ste organizovali logistiku?

– Logistika, odnosno logističke operacije „Univerexport“-a funkcionišu kroz dve službe u okviru sektora lanca snabdevanja: služba skladištenja i služba transporta. Ove dve službe raspolažu sa dva distributivna centra u Novom Sadu (distributivni centar za tzv. suvu robu i distibutivni centar za voće i povrće), dva kros dok centra u Kikindi i Subotici, kao i sa četrdeset dostavnih vozila različitih kapaciteta. Svakodnevno se roba distribuira u 135 maloprodajnih objekata kao i velikom broju naših veleprodajnih i internet kupaca, a dnevna distribucija sa različitom vrstom robe u ovom trenutku iznosi oko 2.000 paleta. Takođe, konstantnim ulaganjem u razvoj logističkih operacija teži se ka efikasnosti sistema, a samim tim i postizanju kontinuiteta i stabilnosti u snabdevanju maloprodajne mreže, odnosno krajnih korisnika naših usluga.

 

PL: Online prodaja je sve zastupljenija i u vašoj kompaniji. Kako odgovarate na izazove isporuke većeg broja manjih pošiljki? Koji procenat od ukupne prodaje se realizuje putem interneta?

– Procenat učešća online prodaje u ukupnoj prodaji je na nivou jednog kvalitetnog maloprodajnog objekta. Broj novih kupaca dnevno se uvećava za oko 10%, a stepen konverzije, tj. odnos broja posetilaca i broja narudžbi premašuje 8%. Poređenja radi, slični sistemi u svetu najčešće imaju stepen konverzije od svega 2%.Online kupovina svakim danom beleži sve veće učešće na tržištu i za razliku od ostalih kanala prodaje, beleži konstantan rast. Od dana uvođenja i puštanja u rad projekta, online kupovine kompanije „Univerexport“ putem sajta elakolije.rs, prisutan je trend rasta koji već četiri godine za redom potvrđuje isplativost i iskoristiljivost odličnih modela internet trgovine, kao i činjenicu da kompanija „Univerexport“ ide u korak sa svetskim trendovima  u smeru pouzdane elektronske trgovine.

PL: Koji su ključni resursi u sektoru lanca snabdevanja?

– Sektor lanca snabdevanja, kao i cela kompanija „Univerexport“, prepoznaje ljude kao ključne resurse u svakodnevnom poslovanju. Jedna od najznačajnijih vrednosti „Univerexport“-a je upravo razvoj i očuvanje potencijala ljudi. Svesni smo razvoja i napretka tehnologije, u velikoj meri i idemo u korak sa njom, ali i dalje ostaje onaj glavni resurs na koji smo orijentisani, a to su upravo zaposleni u „Univerexport“-u.

PL: Koji su vodeći izazovi logistike danas? Kako odgovoriti na njih?

– Funkcija logistike u kompanijama u Srbiji se danas nalazi na nivou koordinacije među službama radi optimizacije troškova i potreba. Predstoji nam dugačak put do sledećeg nivoa na kome se nalazi u zemljama razvijenije Evrope. Sledeći nivo logistiku postavlja na mesto vodeće funkcije koja povezuje sve tokove razmišljanja u svim procesima poslovanja, uključujući i sva rukovodeća područja. Upravo ta tranzicija na viši nivo predstavlja najveći izazov i biće potrebno ulaganje značajnih sredstava pre svega u edukaciju ključnih kadrova u logistici.

Pridružite se

Saznajte prvi najvažnije vesti, budite informisani. Pridružite se našoj Viber zajednici i prijavite za newsletter.