DIGITALIZACIJA U TRGOVINI: Da li ste spremni za e-fakture?

Zakon o elektronskom fakturisanju uvodi brojne novine koje u mnogome menjaju način dosadašnjeg poslovanja.  Za javni sektor, primena sistema e-faktura počinje 1. januara 2022. godine, a za privatni sektor koji radi sa javnim rok je 1. jul 2022.

Od jula 2022. godine subjekti privatnog sektora će biti u obavezi da primaju i čuvaju elektronske fakture, a od 1. januara 2023. i da ih izdaju.

Novi nepoznati način poslovanja izazva mnogobrojne nedoumice i zahteva strpljenje, zato će i uvođenje elektronskog fakturisanja biti postepeno. Ipak, ne treba čekati poslednji rok, već je neophodno pripremiti se na vreme, kako bi sve prošlo bez većih problema.

Digitalna dostava

Kompanija NELT, koja je lider na polju logistike i distribucije robe široke potrošnje, duvanskih, farmaceutskih i kozmetičkih proizvoda, otpočela je ove godine projekat „Digitalna dostava“, u cilju unapređenja komunikacije i razmene dokumentacije sa kupcima. Zajedno sa kompanijom Artronic, razvili su rešenje koje im je omogućilo prelazak na nov model dostave robe do svojih krajnjih kupaca.

Nenad Rakočević, menadžer za unapređenje operacija Nelt Grupe, za naš portal govori o tome na koji način njihov novi sistem može da doprinese boljoj digitalizaciji šire privredne zajednice.

U osnovi, digitalna dostava znači razdvajanje robnih i finansijskih dokumenata i postepeni prelazak sa papirne forme na digitalni format.

– Želimo efikasnu i modernu komunikaciju, koja će omogućiti kvalitetniju razmenu podataka, sa ciljem kontinuiranog unapređenja saradnje sa našim krajnjim kupcima, kao i korisnicima 3PL usluga – navodi Rakočević.

Digitalna dostava kupcima daje mogućnost da u svakom trenutku razumeju status svoje porudžbenice u realnom vremenu, kao i da nakon isporuke i digitalnog potpisa u roku od nekoliko minuta na svoje e-mail adrese ili bilo koji drugi vid digitalne komunikacije dobiju ispravnu otpremnicu i fakturu.

– Implementacijom digitalne dostave, našim kupcima se omogućava i pristup digitalnoj arhiva za dokumenta otpreme.

Priprema za e-fakture

U kompaniji NELT nam objašanjavaju da projekat digitalne dostave nije direktno povezan sa inicijativom e-fakture. Međutim, novi zakon i e-fakturu, koji suštinski menjaju način funkcionisanja naše privrede, NELT vidi kao šansu za veći nivo digitalizacije tržišta.

– NELT je  optimizovao procese i usaglasio poslovanje sa novom zakonskom regulativom u domenu B2G (Business to Government) razmene elektronskih dokumenata. Primena zakona će ići fazno, a kada pričamo o vezi sa digitalnom dostavom za nas je posebno važan period od jula 2022. godine, od kada će subjekti privatnog sektora biti u obavezi da primaju i čuvaju elektronske fakture – kaže naš sagovornik.

Digitalizacija u trgovini

Sistem digitalne dostave mogu koristiti svi NELT-ovi kupci, a ta kompanija sada ima više od 24.000 mesta isporuke.

– Naši kupci mogu u svakom trenutku da pređu na sistem elektronske razmene svih tipova dokumenata sa nama. Ne postoje posebni uslovi, osim što sami kupci moraju da budu tehnički osposobljeni da primaju elektronska dokumenta (na primer e-mail, EDI razmena i sl.). Naša prodajna organizacija je redovno na terenu i sa kupcima aktivno radi na većoj adopciji digitalne dostave kroz edukaciju krajnjih korisnika. U celom procesu važna je i uloga našeg sektora Odnosa sa kupcima, kojem se naši klijenti mogu obratiti direktno ukoliko su zainteresovani za prelazak na digitalnu dostavu – objašnjava Rakočević.

Kako do višeg nivoa digitalizacije?

Trenutni nivo digitalizacije je oko 15% tržišta, a u NELT-u očekuju značajan rast u narednim mesecima.

– Podrška države i odgovarajućih institucija, adekvatna kampanja i edukacija, ključni su za veći nivo digitalizacije privrede.

BENEFITI KORIŠĆENJA DIGITALNE DOSTAVE

  •  Uštede na administrativnim i operativnim troškovima kroz jednostavnije procese kreiranja i kretanja dokumentacije;
  •  Eliminisanje potrebe za korektivnim dokumentima zbog rešavanja neusaglašenosti prilikom isporuke;
  •  Smanjenjem i ultimativnim ukidanjem papirne dokumentacije pozitivno se utiče na životnu sredinu, jer se čuva drveće neophodno za proizvodnju papira;
  •  Praćenje ostvarenja isporuke do nivoa stavke u realnom vremenu;
  •  Ubrzavanje E2E lanca snabdevanja i bolja dostupnost robe.