EFIKASNOST I GREŠKE U LOGISTICI: Struktura i reklamacije

Bez obzira na to da li se radi o proizvodnji ili pružanju usluga u bilo kojoj grani industrije, savremeno tržište zahteva od kompanija konstantno praćenje i kvantifikovanje efekata poslovanja. Jedan od osnovnih pokazatelja je definisanje odnosa uloženih resursa i ostvarenih rezultata. Ovaj odnos poznatiji je pod pojmom efikasnost.

Efikasnost je preduslov uspešnog poslovanja svake kompanije. Iz tih razloga, merenje i unapređenje efikasnosti poslednjih godina  dobija na značaju, kako u literaturi, tako i u praksi.

Autor teksta  dr Milan Andrejić, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, će čitaocima PlutonLogistics u serijalu tekstova  ukazati na značaj efikasnosti, moguće greške u logistici, kao i na potencijalna rešenja.

U prethodnom tekstu objašnjen je termin efikasnost, kao  i pojam merenja efikasnosti, danas pričamo o greškama u logistici.

Šta predstavljaju greške u logistici?

S obzirom na veliki intenzitet i obim aktivnosti, logističke procese prati veliki broj grešaka. Svaki logistički sistem i proces prate određene greške. U tom smislu moguće je razlikovati, greške u transportu, skladištenju, upravljanju zalihama, itd. U logističkim sistemima greškama se i dalje ne posvećuje dovoljno pažnje. Istraživanja pokazuju da se greške najčešće posmatraju kao dodatni trošak i izražavaju se u novčanim jedinicama. Međutim, greške u distributivnim centrima (DC) mogu biti uzroci nezadovoljstva i žalbi korisnika. Greške u skladištu se odnose na greške u procesu komisioniranja i rukovanja robom (višak/manjak u isporuci, zamena proizvoda, oštećenje robe, itd), ali i na loše upravljanje zalihama (isticanje rokova, kvarenje proizvoda, otpis, itd.). Sa druge strane, greške u transportnom sistemu prouzrokovane su kašnjenjem u isporuci, oštećenjem i gubitkom robe u samom procesu transporta.

Struktura grešaka i reklamacije korisnika u logistici

Istraživanja pokazuju da preko 50% grešaka u distributivnim centrima nastaje u skladištima, dok 35% nastaje u transportu. Oko 85% svih grešaka nastaje u skladištu i transportu. Iz tog razloga za najveći broj žalbi su odgovorni pomenuti sektori.  Najčešće greške su kašnjenje i pogrešna isporuka i odgovorne su za skoro 50% žalbi korisnika.  Uzroci grešaka mogu biti različiti. U većini slučajeva je u pitanju čovek, odnosno ljudski faktor. Na drugom mestu jeste primenjena tehnologija. Tako na primer, u zavisnosti od sistema komisioniranja, procenat grešaka varira i kreće se u rasponu od 0,08% („Pick-by-voice“) do 0,97% („Mobile terminals and labels“). Sledeći u nizu uzroka jeste upravljanje i kontrola procesa.

Poseban problem predstavlja rešavanje reklamacija. Na osnovu sprovedenih istraživanja ustanovljeno je da u slučaju DC trgovinskih lanaca oko 80% reklamacija znači „priznavanje greške“ i dodatne troškove njenog ispravljanja.

U sledećem tekstu tema je UTICAJ GREŠAKA NA EFIKASNOST.