Kreira se panevropska mreža za razmenu logističkih informacija

Kompanija ERTICO – ITS Europe će koordinirati rad FENIX – Evropske mreže za razmenu logističkih informacija, reč je o novom CEF projektu koji će biti lansiran u septembru 2019. godine, a koji će obuhvatati 43 korisnika i više od 20 tela koja će raditi na implementaciji.

– FENIX će u praksi primeniti lekcije koje smo naučili sa AEOLIX-om, a očekuje se da će ispuniti cilj koji smo sebi postavili za prvu fazu prelaska na besprekornu razmenu logističkih podataka – rekao je Eusebiu Catana iz ERTICO kompanije.

FENIX će razviti prvu evropsku mrežu za razmenu podataka koja će služiti evropskoj logističkoj zajednici koju čine pošiljaoci, pružaoci logističkih usluga, pružaoci infrastrukture mobilnosti, gradovi i države – kako bi se ponudila interoperabilnost između bilo koje postojeće i buduće platforme.

Ideja o FENIX-u nastala je iz rada i preporuka Evropskog foruma za digitalni transport i logistiku (DTLF) o stvaranju održive i validne savezne mreže platformi kao sredstva za razmenu podataka između preduzeća i administracije (Business to Administration – B2A), između samih preduzeća (Business to Business – B2B), kao i između transportnih i logističkih operatera.

FENIX će koristiti okvir za modeliranje zasnovan na interoperabilnosti zajedno sa postojećim modelnim mehanizmima i rezultatima H2020 projekata –AEOLIXi SELIS koji će biti upotrebljeni kao građa.

FENIX koncept je izgrađen na ideji tehnologije zasnovane na oblaku (cloud-based). Krajnji cilj je skup integrisanih usluga koje upotrebljavaju Big Data tokove u realnom vremenu. Ove usluge će se zasnivati na tačnim, pouzdanim i pravovremenim informacionim tokovima i obaveštenjima o događajima zasnovanim na standardima i javno-privatnom upravljanju.

FENIX će takođe iskoristiti „internet stvari“ (Internet of Things – IoT), satelitsku navigaciju i retrospektivne istorijske podatke, upotrebljavajući automatizovane procese i inteligentne algoritme radi identifikacije mogućnosti za poboljšanu modernizaciju ruta, prilagođavanje kombinacija za usmeravanje tereta i optimizaciju rasporeda isporuke.

FENIX će trajati 36 meseci i pokrivaće sve TEN-T koridore sa ukupnim budžetom od 60,6 mil EUR.