Novi privredni sadržaji na atraktivnom zemljištu uz autoput – LIDL priprema lokaciju kod Bubanj potoka

Nedaleko od petlje Bubanj potok na autoputu Beograd-Niš, sa voždovačke strane planiran je komercijalni i poslovni centar, a detalji budućeg kompleksa na tom zemljištu predstavljeni su u Planu detaljne regulacije koji je na ranom javnom uvidu. U pomenutom dokumentu je navedeno da je investitor LIDL Srbija.

Površina zemljišta obuhvaćena ovim urbanističkim dokumentom iznosi oko 51,55 ha. U korist atraktivnosti ove lokacije govore i činjenice da se u području ove celine nalazi jedan od najznačajnijih čvorova u kome se ukrštaju dva autoputa, novi obilazni sa krakom prema Vinči i gradski autoput. Takođe, od železničke stanice Beli potok u predloženom koridoru planira se i trasa železničke pruge. Na severozapadnom delu planirana je veza Novog avalskog puta i Obilaznice oko Beograda.

Za portal PlutonLogistics iz trgovinskog lanca LIDL su potvrdili da je deo pomenutog zemljišta u vlasništvu te kompanije. Međutim, kako su naveli u odgovoru, u skladu sa internim odlukama i strategijom kompanije trenutno nisu u mogućnosti da daju detaljnije informacije o nameni i budućim planovima za pomenuto zemljište, kao ni da potvrde ostale navedene informacije koje su objavljivane u medijima ovih dana.

O svim relevantnim novostima potrošači i šira javnost će biti blagovremeno obavešteni, navode u kompaniji LIDL.