Digitalni tovarni list, olakšana trgovina i velike uštede – Da li eCMR stiže i u Srbiju?

Privredna komora Srbije – Udruženje za saobraćaj i kompanija Nelt učesnice su pilot projekta Living Lab 12 čiji je cilj, da do jula 2019. godine, obavi testiranje digitalnog tovarnog lista u realnom okruženju i upozna učesnika u lancu snabdevanja sa njegovim prednostima. Living Lab 12 je deo AEOLIX projekta koji se bavi digitalizacijom u oblasti logistike i transporta. Koordinator projekta je ERTICO – ITS EUROPE.

Kompanija Nelt je uključena u projekat testiranja eCMR -a u segmentima slanja, prijema, prevoza robe i kreiranja ili overe elektronskog dokumenta koji je zamena za klasičan način izrade tovarnog lista.

– Upotreba eCMR treba da ubrza i pojednostavi dosadašnji proces izrade tovarnog lista svim učesnicima u lancu otpreme robe. To će svakako uticati i na smanjenje troškova ovog procesa. Svakako postoji i interes države jer se smanjuju čekanja, a i povećava mogućnost kontrole kroz uvid u elektronske podatke –  istakao je Sava Manojlović, dispečer domaćeg transporta u kompaniji Nelt.

Digitalni tovarni list (eCMR) do sada su ratifikovale 22 zemlje Evrope i Azije. Kako Srbija nije ratifikovala eCMR protokol o CMR konvenciji, nema uslova da se Uprava carina uključi zvanično u ovaj proces. Upravo je to osnovni razlog za testiranje, kako bi se uvideli i snimili efekti digitalizacije i ukoliko rezultati budu pozitivni, dodatno obrazložile potvrde neophodnosti ratifikacije pomenutog protokola. Ideja je da se eCMR testira na koridorima Grčka-Srbija-Nemačka i Srbija-Rumunija, ali i na bilo kom drugom pravcu na kojem se obavlja međunarodni transport sa Srbijom.

Upotreba eCMR ima višestruke koristi. Nezavisna studija u Holandiji je pokazala da se prelaskom na digitalni CMR uštedi približno 4,5 EUR po tovarnom listu u administrativnim troškovima. Kako se u toj zemlji upotrebi 40 miliona papirnih CMR-ova godišnje, sa digitalnim tovarnim listom može se dostići ušteda od 180 mil EUR samo u administrativnim troškovima. Razvojem digitalnih tovarnih listova, lanci snabdevanja će biti bez papira u bliskoj budućnosti, obezbeđujući transparentnije, tačnije i efikasnije sisteme prevoza. Prevoznici će imati mogućnost da eCMR unose elektronski, čuvaju logističke informacije i razmenjuju podatke u realnom vremenu putem mobilnog telefona ili tableta.

Šta je CMR?

Još od ratifikacije UN 1956. godine, papirni CMR tovarni list je zvanični dokument u prevozu robe između pošiljaoca i prevoznika. On obezbeđuje papirni trag logističkih prenosa i jedini je dokument koji nosi vozač kamiona u vezi sa tovarom koji prevozi.

eCMR protokol u 21 zemlji

eCMR protokol potpisale su 22 zemlje: Belorusija, Bugarska, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Iran, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Holandija, Poljska, Moldavija, Rumunija, Rusija, Slovačka, Slovenija, Špainija, Švajcarska, Turska i Tadžikistan.