Kako dobiti EORI broj prevoznika u tranzitu?

Iako je primena nove verzije tranzitnog sistema – NCTS faza 5, u Srbiji odložena za kraj januara 2024, obaveza posedovanja EORI broja za prevoznike startovala je 1. decembra.

Kako je u intervjuu za portal PlutonLogistics objasnila Nataša Mirković, pomoćnik direktora Uprave carina u Sektoru za carinske postupke, „obaveza posedovanja EORI broja za prevoznike se ne odlaže imajući u vidu da je veliki broj zemalja Evropske unije počeo sa primenom NCTS faze 5“.

U proteklim sedmicama, od naših čitalaca dobili smo veliki broj različitih pitanja upravo povodom ove obaveze, pa smo našu sagovornicu upitali gde se oni mogu informisati i saznati više detalja.

Na sajtu Uprave carina postavljeno je obaveštenje o EORI broju sa direktnim linkom gde privredni subjekti i druga lica mogu izvršiti registraciju kod nadležnih organa u svakoj državi članici EU – istakla je Mirković.

Uvođenjem novog sistema NCTS, faze 5, pravila za podnošenje i popunjavanje tranzitnih deklaracija su usklađena sa carinskim propisima Evropske unije propisanih Prilogom B Delegirane i Implementacione Uredbe Komisije (EU). Primenom novog sistema NCTS, faze 5, uvedeno je novo pravilo i obavezan podatak tranzitne deklaracije – EORI broj za prevoznike, u slučajevima kada tranzitna deklaracija sadrži sigurnosne i bezbednosne podatke.

Imajući u vidu da je određen broj zemalja Evropske unije počeo sa primenom NCTS, faze 5, deklaracije koje nemaju podatak o EORI broju prevoznika, kao i ukoliko navedeni podatak nije validan, biće odbijene od sistema NCTS, faza 5, što prouzrokuje zadržavanje prevoznih sredstava radi podnošenja nove deklaracije.

Privredni subjekti i druga lica mogu izvršiti registraciju kod nadležnih organa za dodelu EORI brojeva u svakoj državi članici EU na sledećoj veb stranici Evropske komisije:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/ra_consultation.jsp?Lang=en

Validnost EORI broja se može proveriti na sledećoj veb stranici Evropske komisije:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_validation.jsp?Screen=0&Expand=false&Lang=en&parentfolder=.%2f

  • PROČITAJTE KOMPLETAN INTERVJU:

Nataša Mirković, pomoćnik direktora Uprave carina – Digitalizacija je fantastičan iskorak u budućnost, ali ne i čarobni štapić