Problem kolona na graničnim prelazima okupio privrednike, carinu i premijerku

Više od šezdeset kompanija iz svih sektora i industrija prisustvovalo je sastanku održanom  11. oktobra 2019. godine u Privrednoj komori Srbije, posvećenom merama za rešavanje problema zadržavanja kamiona sa robom na graničnim prelazima, a sa ciljem povećanja trgovinske razmene, privlačenja novih investicija i rasta izvoza. Sastanku je prisustvovala i Ana Brnabić, predsednica Vlade Republike Srbije.

Premijerka Ana Brnabić izjavila je da, trenutno, prema informacijama Privredne komore Srbije, prosečno zadržavanje kamiona sa robom na graničnim prelazima je oko pet časova, dodajući da ovakva zadržavanja na graničnim prelazima postaju prepreka za dalji rast i razvoj privrede u Srbiji, odnosno robnu trgovinsku razmenu.

– Mnogo radimo na ovom pitanju, što govori i ovaj današnji sastanak, koji održavamo samo dan nakon potpisivanja deklaracije o slobodnom kretanju kapitala, ljudi, roba i usluga između Srbije, Severne Makedonije i Albanije, a kojim smo postavili jedan ambiciozan plan šta uraditi za narednih šest meseci, godinu dana, dve godine –  izjavila je Brnabić.

U okviru napora da se olakša prekogranični transport robe, u prethodnom periodu otvoren je prvi integrisani zajednički prelaz sa Severnom Makedonijom, ratifikovan je Sporauzum o povlašćenim ekonomskim operaterima što dodatno olakšava prelazak granica, carinjenja. Takođe, u septembru je u Beogradu otvoreno i sedište Transportne zajednice Jugoistočne Evrope koje pruža mogućnost zajedničke koordinacije sa partnerima iz EU, ali i integrisano delovanje u regionu, kada je u pitanju koordinacija i dalji razvoj putne i železničke infrastrukture, kao i smanjenje trgovinskih barijera, istakla je premijerka u svom obraćanju.

– Ono što vidimo od 2014. godine do danas jeste da smo zaista višestruko uvećali obim naše trgovine i izvoza sa relativno istim problemima kada je u pitanju birokratija, infrastruktura – izjavio je Marko Čadež, predsednik PKS.

On je podsetio da su privrednici sa Vladom Srbije pre četiri meseca razgovarali na tu temu, a da je rezultat tog sastanka formiranje vladine Radne grupe sa svim relevantnim ministarstvima i institucijama koja se bavi tim pitanjem.

Čadež je istakao da je neophodno ujedinjeno delovanje ka spoljnim granicama, odnosno granicama EU, kao i lobiranje sa ciljem uspostavljanja mera koje će doprineti boljem protoku roba ka inostranstvu.

Zbog kolona trgovci u minusu

Ana Ljubojević, direktorka poslovnog razvoja kompanije Sirogojno kazala je da se ta kompanija bavi proizvodnjom zamrznutog i sušenog voća i pretežno je izvoznik te da se stoga sreću sa problemima koji imaju veze sa zadržavanjem kamiona na graničnim prelazima i kašnjenjem u isporukama, što im otežava rad.

– Mi u startu krećemo iz minusa u odnosu na firme sa kojima se takmičimo i to pokušavamo da kompenzujemo stalnim poboljšanjem naših proizvoda i to su stvari na kojima možemo samostalno da radimo – kazala je Ljubojević, dodajući da privrednici ne mogu sami rešavati ovakve probleme, zbog čega je važno održavanje sastanaka koji zahteva angažovanje svih aktera.

Carina zainteresovana da se problem reši

Predstavnici carinske službe Srbije su još jednom ponovili da je Uprava carina veoma zainteresovana da se zajedničkim naporima i merama utiče sa smanjenje zadržavanja teretnog saobraćaja, pre svega na izlazu iz Republike Srbije i na najfrekventnijim graničnim prelazima.

Kako su, između ostalih, najfrekventniji prelazi koji privrednici koriste za izvoz robe – granični prelazi Horgoš i Kelebija, zamenik direktora Veselin Milošević je podsetio da je 15. aprila 2019. godine tokom susreta direktora carinske administracije Srbije i Mađarske posebna pažnja posvećena ovom problemu, ali da uprkos konstruktivnim predlozima Uprave carina, nije došlo do značajnijih pomaka.

Još tada je delegacija Uprave carina Srbije objasnila mađarskim kolegama da secarinska služba vrlo često suočava sa nezadovoljstvom privrednika i prevoznika zbog višečasovnih čekanja na granici koja loše utiču na pozitivan privredni ambijent koji Srbija pokušava da kreira i stimuliše.

Predloženo je da se pojačane kontrole sprovode u kraćem vremenskom periodu, da se poveća broj traka na ulazu u Mađarsku i da se dozvoli ulazak vozila na teretni terminal na mađarskoj strani granice kako bi se gužva smanjila.
Sa druge strane, prisutni su mogli da čuju i konkretne podatke koji govore o tome da na prelazu Horgoš za 24 časa iz zemlje izađe oko 400 teretnih vozila, a da je kapacitet carinske službe Srbije duplo veći. Na žalost, kada kolona stoji i međuzona je puna, nemoguće je sprovoditi carinski postupak, jer kamioni fizički ne mogu da prođu do susedne granice, navodi Uprava carina.

Pomoćnik direktora u Sektoru za carinske postupke, Smiljana Kovačević, je naglasila da su sve carinske procedure usklađene sa evropskim standardima i da Uprava carina ni na koji način ne doprinosi trenutnom stanju, već da je i sama neopravdano suočena sa otežanim uslovima rada trpeći veliki pritisak na koji ne može da utiče.

Privrednici su izneli predlog da se obezbedi posebna traka za prolaz kamiona koji su prazni, kao i za one kompanije koje su stekle status Ovlašćenog privrednog subjekta (AEO), ali to, kako im je objašnjeno, zavisi od bilateralnog dogovora dveju strana i od infrastrukturnih kapaciteta koji bi trebalo da budu unapređeni na većini naših prelaza.

Tokom susreta, predstavnici Uprave carina su zajedno sa privrednicima podržali nastojanja Vlade Republike Srbije da se sa susednim državama na najvišem nivou razmatra mogućnost uvođenja koncepta zajedničkih prelaza, kao što je već učinjeno sa Republikom Severnom Makedonijom, jer bi to pored već postojećih pojednostavljenja, moglo trajno da olakša i ubrza promet robe i putnika preko granice.

Foto: Vlada Srbije