Promene kod uvoz opreme koja predstavlja strani ulog

Carinski zakon u delu roba na koju se ne plaćaju uvozne dažbine, odnosno u članu 218. navedenog zakona ne sadrži odredbu kojom je i za opremu po osnovu uloga stranog lica, u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje strano ulaganje, propisano oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina.

S tim u vezi, odredbom člana 14. stav 1. Zakona o ulaganjima, koji je stupio na snagu 04.11.2015. godine, propisano  je da je uvoz opreme koji predstavlja ulog stranog ulagača,u smislu ovog zakona, slobodan i oslobođen od plaćanja carina i drugih uvoznih dažbina,  osim putničkog motornog vozila i automata za zabavu i igre na sreću, pod uslovom da je oprema koju ulagač uvozi u skladu sa propisima kojima se uređuju zdravlje i bezbednost građana i zaštite životne sredine.

Prema tome, u sprovođenju postupka stavljanja u slobodan promet opreme po osnovu uloga stranog lica,  primenjivaće se odredbe Zakona o ulaganjima i Uredbe o uslovima i načinima privlačenja ulaganja, koja je stupila na snagu 12.03.2016. godine.

Odredbom člana 2.  tačka 16. Uredbe, propisano je da je oprema koja se uvozi po osnovu uloga stranog ulagača oprema koja nije starija od tri godine, a koju strani ulagač uvozi i kao svoj ulog u stvarima investira u privredno društv0. Izuzetno, oprema koju veliki privredni subjekt uvozi po osnovu uloga stranog ulagača, a koji je korisnik sredstava po ugovoru o dodeli sredstava podsticaja, mora biti nova.

Kompletnu proceduru pročitajte OVDE.