Stanje na prelazima u poplavama zahvaćenom području

Posledice poplava i dalje se odražavaju na funkcionisanje carinskih ispostava i graničnih prelaza na zapadu zemlje. Otežan je rad ispostava u okviru carinarnice Šabac, te je tako i dalje u prekidu na sledećim ispostavama: Sremska Rača, Badovinci, dok je Trbušnica otvorena samo za putnički promet.

Za sada je prelaz Mali Zvornik prohodan i otvoren za robni saobraćaj, ali treba imati na umu da je taj prelaz udaljen oko 2 kilometra od potencijalnog klizišta gde čitavo brdo “Kamen“ preti da se obruši u Drinu. Zbog toga što je čitavo područje i dalje ugroženo i nestabilno, preporučujemo prevoznicima da nastave da ga zaobilaze, te da koriste prelaze koji su nešto južnije poput Kotromana i Uvca.

U carinarnici Užice situacija je ista kao i juče, pa se za robni promet ka Bosni mogu koristiti prelazi Kotroman i Uvac, dok preko carinske ispostave Bajina Bašta mogu da pređu samo prazna teretna vozila.

Stanje u carinarnici Novi Sad je redovno, svi prelazi funkcionišu na uobičajan način, samo što povremeno na pojedinim prelazima može doći do nestanka električne energije, ali se ni tada rad ne prekida već se podaci unose ručno.