50 država zajednički do usaglašavanja železničkih pravnih sistema

Države članice Međuvladine organizacije za međunarodni železnički prevoz (OTIF), među kojima je i Srbija, najavile su izradu dugoročne strategije. Ona će, između ostalog, postaviti operativne ciljeve organizacije sa namerom da se doprinese harmonizaciji postojećih različitih međunarodnih železničkih pravnih sistema, saopšteno je na zasedanju Komisije OTIF za pravna pitanja u Londonu od 4. do 6. oktobra.

Kako je saopšteno iz Direkcije za železnice Srbije, vodeće teme skupa bile su i korišćenje elektronskog tovarnog lista, kao i mogućnost korišćenja prenosivih transportnih dokumenata u železničkom transportu.

OTIF je međuvladina organizacija posvećena međunarodnom železničkom transportu i razvoju jedinstvenog železničkog prava u cilju povezivanja zemalja Evrope, Azije i Afrike. Aktivna je od 1893. godine i najstarija je međunarodna organizacija u ovom sektoru. Trenutno broji 50 država članica, među kojima je i Srbija, i jednog pridruženog člana.

OTIF Komisija za pravna pitanja osnovana je na period od tri godine (2021-2024) kako bi se bavila pripremom nacrta izmena i dopuna Konvencije o međunarodnim železničkim prevozima (COTIF), pružala pravne savete itd. U cilju jačanja međunarodne saradnje i transparentnog uključivanja zainteresovanih strana u rad OTIF-a, međunarodnim udruženjima od značaja za železnički sektor, visokoškolskim ustanovama, univerzitetskim profesorima, istraživačima i stručnjacima u oblasti železničkog transporta, omogućeno je da dobiju status registrovane zainteresovane strane ad hoc Komisije za pravna pitanja i međunarodnu saradnju. 

Taj status dosada je dobilo šest međunarodnih udruženja, jedan univerzitetski profesor i tri stručnjaka za železnički transport.