80% DB Cargo nemačke vagonske flote se utišalo

DB Cargo je u Kelnu dobio svoj 50.500. tihi teretni vagon, prerađen sa tihim kompozitnim kočnicama tipa LL. Kako ova kompanija tvrdi, 80% njene flote teretnih vagona, koja se nalazi u Nemačkoj, opremljena je takozvanim vazdušnim kočnicama („whisper brakes“).

– Kontinuirano smanjenje buke na železnici je veoma važno pitanje za naše stanovnike. Mi i naši klijenti želimo da usmerimo saobraćajna ekološki železnički saobraćaj, a to se može postići razvijanjem utišača koji će se upotrebljavati u uslugama železničkog teretnog transporta. Uvodeći kočnice koje proizvode manje buke u naše teretne vagone, mi značajno doprinosimo tome – rekao je Aleksandar Dol (Alexander Doll), član odbora DB za teretni transport i logistiku.

Do 2020. godine, 63.000 vagona flote DB Cargo koja radi u Nemačkoj će raditi sa tišim kočnicama, a izdavajanjem dodatnih 200 miliona evra, flota će biti opremljena sa kočnicama koje proizvode malo buke, kao i jastučićima protiv buke. Ovi dodatni troškovi nastaju usled rekonstrukcije i održavanja, uključujući i ugradnju LL kočnica. U 2020. godini oko 7.000 teretnih vagona biće opremljeno sa modernim kočnicama.

Smanjenje buke na teško opterećenim železničkim maršutama nastavlja da napreduje. Kao deo dobrovoljnog programa smanjenja buke koji je pokrenut prošle godine, savezna vlada i železnice uložile su oko 100 miliona evra u zidove za zaštitu od buke, prozore za zaštitu od buke i druge mere. Naime, to znači da je tokom 2018. godine izgrađeno više od 40 km barijera za zaštitu od buke, a preko 2.240 stanova opremljeno je elementima zazvučnu izolaciju. Od početka programa ukupno je više od 1.800 km pruge „očišćeno“ od buke.

Savezna vlada je obezbedila subvenciju od oko 150 miliona evra za konverziju postojećih teretnih vagona koji rade u Nemačkoj. Mreža DB je uvela sistem za određivanje cena maršute koji zavisi od buke (LaTPS) kao finansijski podsticaj za uvođenje tihih kočnica u vagone. Osim nacionalne subvencije, postoji i ograničena subvencija iz evropskih fondova Instrumenta za povezivanje Evrope (CEF).

Dve trećine flote DB Cargo je 2018. godine opremljeno ovim kočnicama, koje održavaju nesmetan rad točkova prilikom upotrebe kočnica, prepolovljavajući emisiju buke koju stvaraju točkovi dok su u pokretu.

Izvor: railwaypro.com