Nove investicije kompanije Standard Logistic – Počela izgradnja kontejnerskog TERMINALA u Rumi

Kompanija Standard Logistic, jedan od vodećih operatera u oblasti železničkog transporta, zajedno sa svojim strateškim inostranim partnerom pokrenula je izgradnju železničko-drumskog kontejnerskog terminala u industrijskoj zoni u Rumi, na oko 2 hektara. U toku je prva faza radova, a kompletna realizacija velikog investicionog poduhvata očekuje se tokom narednih meseci – svi radovi na terminalu, čiji će kapacitet iznositi oko 400 TEU, trebalo bi da budu završeni u prvoj polovini 2021. godine.

Standard Logistic specijalizovan je za transportne operacije i logistiku naftnih i petrohemijskih proizvoda u Srbiji, regionu i ostalim zemljama u Evropi. Centrala kompanije je u Beogradu, a predstavništva u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Sloveniji.

Prva faza razvoja terminala podrazumeva razvoj sistema za pretovar i skladištenje kontejnera sa pratećom infrastrukturom objekata, dok će se u drugoj fazi kompletirati podsistemi za skladištenje robe, punjenje i pražnjenje kontejnera, održavanje kontejnera, kao i skladištenje praznih. U kompaniji Standard Logistic, ekskluzivno za portal PlutonLogistics, predstavili su sve detalje budućeg kompleksa!

Na terminalu u Rumi, osim kontejnerskog pretovara, obavljaće se i pretovar sa železničkih vagona na drumska vozila. Takođe, projektom je predviđeno da se vrši i pretovar kontejnera (tanktejnera) sa opasnom materijom, takođe sa železničkih vagona na drumska vozila.

Terminal karakteriše izuzetna pozicija, a plan investitora jeste da se izdvoji i brzinom pretvara, s obzirom na mogućnosti krana, kao i sopstvenu vuču i manevru preduzeća Standard Logistic.

Pozicija

Kontejnerski terminal je, preko lokalne drumske saobraćajnice Industrijski put, povezan sa saobraćajnom mrežom Rume, magistralnom saobraćajnicom, odnosno autoputem E70. Od panevropskog koridora VII, lokacija je udaljena manje od 50 km. Preko ovih transportnih pravaca terminal je direktno povezan sa tržištem Srbije, ali i regionalnim, evropskim i globalnim tržištima.

Drumskom i železničkom transportnom infrastrukturom, povezan je sa pomorskim lukama u regionu (Rijeka, Kopar, Bar, Solun, Konstanca – preko plovnog puta Dunav), preko kojih se uglavnom realizuju kontejnerski tokovi, a samim tim i sa interkontinentalnim pomorskim pravcima i globalnim tržištima Azije, Dalekog i Bliskog istoka, Amerike i Afrike.

Kada je reč o železničkoj infrastrukturi, lokacija se nalazi uz samu železničku stanicu Ruma, sa kojom je povezana industrijskim kolosekom, dužine oko 200 metara. Blizina železničke stanice omogućava efikasno odvijanje železničkog saobraćaja, tj. preradu, postavljanje i izvlačenje železničkih kola i vozova u terminalu, kažu u kompaniji Standard Logistic.

Kapaciteti

Kompleks kontejnerskog terminala obuhvatiće sistem za pretovar i skladištenje kontejnera, železničke koloseke, drumske saobraćajnice, parking prostor za kamione, upravnu zgradu, ulazno-izlazni kontrolni punkt, zelene i ostale prateće površine.

Planirani sistem za pretovar zasniva se na kontejnerskom kranu kao tipičnom rešenju za ovakve vrste terminala. Predložen je dvogredni portalni kran nosivosti od 52 tona i visine dizanja 15 metara, koji će biti opremljen reflektorima za noćni rad.

Kran raspona od 26,21 metara obuhvataće dva železnička koloseka dužine 156 metara, tj. četiri trake, kapaciteta 288 TEU. U terminalu će biti omogućen direktan pretovar kontejnera sa železničkih kola na drumska vozila i obrnuto, odnosno istovar/utovar kontejnera na železnička kola ili drumska transportna sredstva, pojašnjavaju naši sagovornici.

Železnički koloseci u terminalu, kao i koloseci koji povezuju terminal i železničku stanicu Ruma, potpuno su odvojeni od drumskih saobraćajnica i nema ukrštanja i ometanja tokova drumskih transportnih sredstava i železničkih kompozicija. Takva specifičnost predstavlja značajnu prednost.

Rešenje se zasniva na dve ključne drumske saobraćajnice i njihovom priključku na spoljnu gradsku saobraćajnicu – Industrijski put. Prva saobraćajnica dužine oko 105 metara i širine 8 metara omogućava kretanje drumskih vozila kroz terminal, od ulazno-izlaznog punkta do sistema za pretovar kontejnera. Druga saobraćajnica u zoni kontejnerskog krana i širine 2,84 metara služi za pretovar (utovar, istovar) kontejnera, odnosno kretanje drumskih vozila, a ona je direktno povezana sa izlaznim punktom.

Na ulazu u terminal predviđen je parking ukupne površine oko 914 m2, za kamione sa prikolicom ili poluprikolicom od 18 metara. Kako ovaj parking nije dovoljan za prihvat i smeštaj drumskih vozila koji dolaze na utovar i istovar, projektovan je dodatni parking od oko 260 m2.

U terminalu će istovremeno moći da se smesti oko 15 drumskih vozila, čiji će ulaz i izlaz biti realizovan preko kontrolnih punktova na uključenju/isključenju sa gradske drumske saobraćajnice Industrijski put.

Punkt sa saobraćajnim i ostalim površinama zauzima prostor oko 400 m2 i objektom oko 18 kvadrata.

Skladištenje

Skladišni sistem u okviru ovog kompleksa u Rumi, planiran je u postojećoj, nekada proizvodnoj, hali – visine 4 metra i površine 1.800 kvadrata. Ona će biti namenjena za skladištenje robe u carinskom i komercijalnom režimu. U skladišnom sistemu moguće je puniti i prazniti kontejnere, raditi konsolidaciju tereta i organizaciju zbirnog transporta i distribuciju robe do krajnjih korisnika i potrošača.

Prostor u skladištu biće dostupan za korisnike. Takođe, postojaće opcija da terminal pruža usluge skladištenja robe, punjenja i pražnjenja kontejnera, kao i distribuciju do krajnjih korisnika.

Odlaganje i održavanje kontejnera

Standard Logistic predvideo je izgradnju skladišnog platoa za odlaganje i skladištenje praznih kontejnera, koji čekaju na utovar i otpremu iz terminala – površine 680 m2 i kapaciteta 120 TEU. Skladišni plato biće povezan sa pretovarno-skladišnim sistemom ispod kontejnerskog krana, te manipulativnim površinama, odnosno skladištem za robu, gde se kontejneri uglavnom pune ili prazne.

Sistem za održavanje kontejnera smešten je uz železnički kolosek i obuhvata površinu od oko 500 m2, gde je plato za skladištenje kontejnera 205 m2, kapaciteta 12 TEU u osnovi (ukupno 36 sa tri reda po visini), zatim manipulativne površine od 250 TEU i zatvoreni objekat radionica od 80 m2.

Ovo je sistem koji se redovno nalazi u kontejnerskim terminalima, jer svi kontejneri koji dolaze i odlaze prolaze procedure pregleda ispravnosti. Kada se utvrdi da neki kontejner nije ispravan, odnosno da je oštećen i ne može da se dalje koristi u transportu onda je potrebna njegova popravka i održavanje.

Planovi

Osnovni realno očekivani scenario je obim  od 9.000 – 11.000 TEU godišnje, kažu u kompaniji Standard Logistic.

– Dobijeni finansijski pokazatelji jasno pokazuju da se radi o vrlo profitabilnom projektu i da je opravdano ulagati u izgradnju i razvoj terminala – zaključuju.

 

Pridružite se

Saznajte prvi najvažnije vesti, budite informisani. Pridružite se našoj Viber zajednici i prijavite za newsletter.