Prve dve vektron lokomotive dobile dozvolu za rad

Posle detaljnog testiranja novog tehničkog sistema lokomotiva i utvrđene usklađenosti sa postojećom infrastrukturom, Direkcija za železnice je 4. maja izdala dodatne dozvole za saobraćaj dve vektron lokomotive (193 903-2 i 193 904-0), na elektrificiranim prugama Srbije. Testiranje preostalih šest lokomotiva i dobijanje dodatnih dozvola i za njihovo saobraćanje, očekuje se do 20. juna. Planirano je da prve dve lokomotive budu u eksploataciji na relaciji Ruma – Radinac i Pančevo – Niš, navelo je preduzeće Srbija kargo.

Inače, višesistemske lokomotive će saobraćati na Koridru 10, koji pokriva Austriju, Mađarsku, Sloveniju, Hrvatsku, Srbiju i Bugarsku. Lokomotive imaju maksimalan učinak od od 6,4 MW i dostižu maksimalnu brzinu od 160 km/h.

Preduzeće podseća da je prvih osam višesistemskih vektron lokomotiva kupljeno na osnovu Ugovora sa kompanijom Siemens, potpisanog u maju 2018. godine. Sredstva su obezbeđena iz kreditnog aranžmana sa EBRD – om i isporučene su u februaru i martu ove godine. Takođe, krajem decembra 2018. godine, proširen je Ugovor sa kompanijom Siemens, za kupovinu još osam višesistemskih vektron lokomotiva, čime je Srbija kargo uspeo da realizuje i drugi deo kreditnog aranžmana EBRD IV u visini od 32 miliona evra.

Isporuka tih lokomotiva predviđena je za decembar 2019. i januar 2020. U međuvremenu, osoblje vuče, kao i zaposleni u održavanju, uspešno su završili sve obuke i treninge u vezi sa novim lokomotivama, koje su bile organizovane u inostranstvu i kod nas, a kao potvrdu svoje stručnosti dobili su i neophodne sertifikate.

Nabavkom ovih 16 lokomotiva, izuzetno fleksibilne generacije, koje ispunjavaju sadašnje i buduće evropske standarde, kompanija Srbija kargo, će, kako navode, postati lider po pitanju kvaliteta i bezbednosti, kao i savremenosti voznog parka u regionu, i moći će da konkuriše za prevoze robe zajedno sa prevoznicima iz zemalja Evropske unije.

Foto: srbcargo.rs