Završetak kontejnerskog terminala u Makišu za manje od 4 meseca

U okviru izgradnje novog kontejnerskog terminala u železničkoj stanici Beograd Ranžirna u Makišu 20. oktobra počelo je polaganje novih šinskih polja. Tokom ove faze, ujedno i završne, predviđena je izgradnja dva nova koloseka za potrebe terminala, ukupne dužine veće od dva kilometara, navode iz preduzeća Infrastruktura železnice Srbije. Do završetka novog kontejnerskog terminala ostalo je manje od 4 meseca, prognoziraju.

Kako je ranije saopšteno, tokom prethodnog perioda urađen je predbalast od tucanika na koji će se položiti kolosečna polja i tri skretnice (u sklopu izgradnje dva nova koloseka), kao i nova tri putna prelaza na ovim kolosecima. Za polaganje polja biće korišćen takozvani „pauk“ – mašina za polaganje skretnica.

Sa terena je potvrđeno da je završena izrada 95% spojnica na armiranobetonskoj ploči. Uz to, u septembru je bilo povoljnih vremenskih prilika koje su radnici  preduzeća Infrastruktura železnice Srbije iskoristili i očistili obložene i ojačale kanale od zaostale zemlje i peska.

Pored ovih aktivnosti, ugrađene su penjalice na kanalizacionim šahtovima, unutrašnjost šahtova premazana je nepropusnim materijalom, a pri kraju je ugradnja penjalica na drenažnim revizionim oknima. Ujedno se radi i na izradi ograde oko terminala – polaganje ograde je planirano po završetku neophodnih radova oko uzemljenja.

Iz  preduzeća Infrastruktura železnice Srbije podsećaju i da im, pored predviđene pruge, preostaje izgradnja betonske kućice sa putnim prelazom, kao i sitniji radovi – repariranje betonskih površina brzovezujućim malterom, ugradnja svih neophodnih elektro-kablova uz servisnu saobraćajnicu i polaganje preostalih telekomunikacionih i optičkih kablova.

Kako teku radovi, pogledajte u galeriji!

Vandali u više navrata naneli štetu

Tokom realizacije projekta došlo je do izvesnih odstupanja od planova, pošto se tokom godine lokacija u Makišu nekoliko puta našla na meti razbojnika, ističu iz Infrastrukture. Primera radi, krajem aprila naneta je šteta otuđenjem telekomunikacionih, signalizacionih i naponskih kablova, kao i kablova za umrežavanje kamera. Presečeni optički kablovi su postali neupotrebljivi, iako nisu pokradeni. Nadzorni organ ovog preduzeća potvrdio je da su nelegalne aktivnosti postojale i u narednim mesecima.

Prošle su pune dve godine od početka izgradnje

Izgradnja novog kontejnerskog terminala u Makišu počela je 14. oktobra 2019. godine. Izvođači radova su Infrastruktura železnice Srbije i Srbija put, vrednost posla oko 5,6 miliona evra.

Po završetku terminala njegova manipulativna površina biće veća od dva hektara, a front utovara će iznositi  750 metara, što će omogućiti daleko veći transportni kapacitet u poređenju sa prethodnim.

Izvori: zeleznicesrbije.com; infraz.rs

Foto: Infraz.rs