Srećko Stamenković, menadžer ljudskih resursa i organizacionog razvoja u „Alti Logistici“ – Organizaciona pravda kao politika organizacije

Današnje poslovanje u logistici je veoma je složeno, i ne preostaje ništa drugo nego da se dovijamo na sve načine da bismo opstali na tržištu. Ništa se ne prepušta slučaju. Za savremenu organizaciju veoma je važno da obezbedi kadrove visokih potencijala, performansi i razvojnih mogućnosti. Samo zaposleni sa znanjem i veštinama u logistici mogu da naprave dodatnu vrednost i da nas izdvoje od konkurencije, simbolično rečeno da nas stave u bržu traku razvoja, kaže u intervjuu za PlutonLogistics Srećko Stamenković, menadžer ljudskih resursa i organizacionog razvoja u „Alti Logistici„.

PL: Zaposleni su ključni u ostvarivanju ciljeva kompanije. Pozicioniranje „Alti Logistike“ kao atraktivnog poslodavca je važan deo vaše strategije. Kako podstičete i motivišete radnike?

– Pravilnim odnosom prema zaposlenima. Pravilan odnos, prevashodno podrazumeva pravedan odnos. Pravedan odnos mora kombinovati znanje, menadžment, odluke, procedure, komunikaciju, i pretvoriti ih u takvu akciju koja ima vrednost. Najveća blagodet je zdrav međuljudski odnos u organizaciji. Suština pravednog odnosa jeste da ljudi budu tretirani i sadržajno i po opsegu, u pravom trenutku i na pravi način. Pravedan odnos prema zaposlenima u organizaciji samo po sebi nije cilj, nego sredstvo u sistemu upravljanja ljudskim resursima i prevazilazi lične i interne ciljeve i interese i postaje deo politike organizacije. Nastojimo da imamo i održimo visoke etičke standarde. Da na prvom mestu bude odnos prema ljudima, a na drugom mestu prema zaposlenima. Da nam preokupiranost postizanjem poslovnih rezultata ne oduzme potrebnu dozu morala i ljudskosti.

PL: Po vašem mišljenju, koje su glavne osobine kvalitetnih radnika u oblasti transporta i logistike? Koje veštine i znanja moraju da poseduju?

– Moraju da budu timski igrači, dakle zavisnost. Uspeh u logistici ne trpi individualce. Iskrenost, ako želite da budete uspešni, deo tima, da se razumete sa ostalim članovima tima, morate da budete iskreni. Integritet – svaki radnik u logistici je nosilac ličnog brenda, koji je stvorio na osnovu svoga rada, a kvalitet brenda tj. radnika je postignut na osnovu posedovanih i uloženih znanja i veština. Integritet je velika lična vrednost. Kvalitetni radnici su takođe, pozitivni što ima kao posledicu da su veoma aktivni, i na kraju daju rezultate, znači produktivni. Kvalitetan radnik je komunikativan i zna posao, znači kompetentan. Zaposleni radnik komunicira na osnovu stečenog znanja koje je pokupio na putu dugom mnogo kilometara u logistici i sav put je prešao peške. Na tom putu se upoznao sa problemima, preprekama, prečicama, zaobilaznicama, stekao je iskustvo u razgovoru sa drugim prolaznicima, zna šta ih muči, kakve su im potrebe, šta ih raduje. Na tom putu on je naučio jezik i može da razgovara sa svim učesnicima u saobraćaju logistike.
Logistika zauzima i zauzimaće značajno mesto u ekonomiji naše zemlje i zemalja u okruženju. Samo zaposleni sa znanjem i veštinama u logistici mogu da naprave dodatnu vrednost i da nas izdvoje od konkurencije, simbolično rečeno da nas stave u bržu traku razvoja.

PL: Na koji način regrutujete nove kadrove?

– Današnje poslovanje u logistici je veoma složeno, i ne preostaje ništa drugo nego da se dovijamo na sve načine da bismo opstali na tržištu. Ništa se ne prepušta slučaju. Za savremenu organizaciju veoma je važno da obezbedi kadrove visokih potencijala, performansi i razvojnih mogućnosti. Kandidati koji nisu zainteresovani za usavršavanje i napredovanje, odnosno za povećanje individualne i organizacione uspešnosti, su nepoželjni. Zbog stalnog zaoštravanja tržišne konkurencije, organizacije su prinuđene da pooštravaju kriterijume za prijem novih kadrova. Svi se borimo za najbolje, tj. za najsposobnije, najkreativnije, najambicioznije, najpouzdanije i najkompetentnije. U tom smislu, „Alti Logistika“ u procesu selekcije i odabira kandidata za prijem u radni odnos, primenjuje različite metode i instrumente, s ciljem da se na valjan način utvrde kvaliteti, osobine ličnosti i kompetencije zainteresovanih kandidata. Osim testova, intervjua i drugih standardnih selekcijskih metoda i izvora informisanja o kandidatima i njihovim potencijalima, koristimo i neuobičajene metode izbora kandidata za zasnivanje radnog odnosa, odnosno tzv. nekonvencijalne metode selekcije.

PL: Imate li mogućnost za praksu za mlade ljude?

– Mogućnost imamo, nije velika, u smislu da možemo priuštiti desetine praktikanata, ali imamo. Tu mogućnost, i ako je mala, mi koristimo. Imamo razvijenu saradnju sa fakultetima koji su značajni za našu oblast poslovanja, stalno otvoren poziv za one koji su zainteresovani za praksu i sticanje iskustva u logistici da mogu da se jave. U skladu sa našim mogućnostima mi ćemo im izaći u susret. Ovde moram napomenuti, da je Alti Logistika veoma uspešna firma ali nije velika firma. Naši kapaciteti za prijem velikog broja praktikanata su ograničeni, ali ono što je najbitnije, naši kapaciteti da pružimo praktikantima dragoceno znanje i iskustvo su neograničeni.

PL: Činjenica je da mnogi mladi stručnjaci napuštaju Srbiju u potrazi za boljim prilikama za razvoj karijere. Koji je, po vašem mišljenju, najbolji način da se to spreči?

– U samom pitanju dali ste i odgovor. Potrebno je mladim stručnjacima u Srbiji obezbediti bolje prilike za razvoj karijere. Ovo pitanje povlači sa sobom još jedno pitanje koje je iste a možda i veće važnosti, a to je: kako obezbediti bolje prilike za razvoj karijere? Pri tome treba imati u vidu da metode koje bi se primenile pri rešavanju ovog problema nisu iste za stručnjake koji su, na primer, iz Beograda i one koji su iz Vranja. Ovo napominjem jer treba uzeti u obzir mnoge indikatore koji su bitni za rešavanje ovog problema istoriju, tradiciju, kulturu, ekonomiju, prosvetu podneblja na koji želi da se utiče. Savremene tehnologije su u mnogome olakšale stvari i dale velike mogućnosti za rešavanje ovog problema, potrebni su dobra volja i stručni ljudi.

PL: Šta biste poručili ljudima koji razmišljaju o karijeri u kompaniji Alti Logistika?

– Da dođu da se upoznamo. Da porazgovaramo, razmenimo mišljenja, nade, očekivanja. Sve počinje sa time-upoznavanjem. A naš mudri narod ima izreku „Dok ne pojedete s nekim džak soli, nemate pojma kakav je čovek“.

 

Pridružite se

Saznajte prvi najvažnije vesti, budite informisani. Pridružite se našoj Viber zajednici i prijavite za newsletter.