NOVINAR/PRAKTIKANT

NOVINAR/PRAKTIKANT
Naziv firme
Pluton Media doo
Delatnost
Skraćeni opis
Naš portal je odlučio da okuša sreću u državnom programu Moja prva plata!

PlutonLogistics platforma, deo Pluton Media doo Beograd, od 2013. godine okuplja profesionalce u oblasti transporta, logistike i spoljne trgovine. Osim u Srbiji, aktivno nas čita i prati i publika u drugim zemljama bivše Jugoslavije. Naši čitaoci su menadžeri u transportnim i logističkim kompanijama, menadžeri nabavke i logistike u proizvodnim i trgovinskim kompanijama, vlasnici prevozničkih kompanija, kao i naučna zajednica, studenti saobraćajnih i srodnih fakulteta, vozači…
Opis

Pluton Media se bavi kreiranjem sadržaja, a u sastavu firme posluje portal www.plutonlogistics.com koji svakodnevno informiše javnost u oblasti transporta i logistike.

Novinar, početnik, bi bio na izvoru informacija. Stekao bi znanja u oblasti rada i organizacije redakcije, pronalaženja izvora vesti, pisanja vesti, pisanja stručnih tekstova, kao i intervjua.

U savremenoj redakciji upoznao bi se sa novim tehnologijama, trendovima u digitalnim medijima i društvenim mrežama.

Takođe, upoznao bi se i sa preduzetništvom u novinarstvu.

Obuka bi imala četiri oblasti

 • organizacija rada redakcije
 • pisanje tekstova (kreiranje sadržaja) za onlajn medije
 • digitalni marketing
 • rad i razvoj preduzetničkog projekta

Opis poslova na poziciji/radnom mestu:

 • Kreiranje tekstova uz odabir pratećih multimedijalnih sadržaja
 • Određivanje prioriteta informacija i praćenje aktuelnih vesti
 • Izveštavanje sa terena
 • Prevođenje tekstova sa engleskog jezika
 • Svakodnevno praćenje aktuelnih dešavanja i predlozi tema
 • Napredno korišćenje društvenih mreža u svrhe informisanja

Ostalo:

Redakcija se nalazi na Voždovcu, nedaleko od Fakulteta političkih nauka. Mogućnost realizacije zadataka od kuće, mogućnost učenja u redakciji.

PRIJAVA PUTEM PORTALA MojaPrvaPlata!

Uslovi za program Moja prva plata!

Nezaposleno lice se može uključiti u Program ako:

 • se nalazi na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje,
 • ima najmanje srednje obrazovanje,
 • ima do navršenih 30 godina na dan prijave za učešće u Programu,
 • nema radnog iskustva stečenog na poslovima u okviru nivoa obrazovanja na kojima će se osposobljavati, odnosno ima stečeno radno iskustvo kraće od 6
  meseci na poslovima u okviru nivoa obrazovanja sa kojim konkuriše,
 • nema položen stručni ispit za poslove u okviru nivoa obrazovanja sa kojim konkuriše,
 • nije ranije bilo korisnik Programa „Moja prva plata“,
 • u periodu od šest meseci pre objave ovog javnog poziva nije bilo u radnom odnosu kod izabranog poslodavca
Telefon
063633031
Adresa za konkurisanje