Sistem obezbeđivanja u vazduhoplovstvu u Srbiji isti kao u EU

Srbija primenjuje standarde u oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu (Aviation Security), koji su ekvivalentni zajedničkim osnovnim standardima obezbeđivanja u vazduhoplovstvu i primenjuju se na aerodromima u državama članicama Evropske unije, potvrdila je Evropska komisija.

Kako je objavljeno na sajtu Direktorata civilnog vazduhoplovstva Srbije, nakon neposredne provere koju je ranije obavio ekspertski tim EU i sprovedenih procedura odobravanja, Evropska komisija je donela pozitivnu odluku o zahtevu naše zemlje za prepoznavanje ekvivalentnosti mera obezbeđivanja u vazduhoplovstvu.

Potvrđeno je je sistem obezbeđivanja u vazduhoplovstvu u Srbiji uspostavljen i da funkcioniše na isti način kao i u državama članicama EU kao i da su mere obezbeđivanja u vazduhoplovstvu koje se primenjuju na aerodromu „Nikola Tesla“ na istom nivou kao i na aerodromima EU.

Time je napravljen prvi korak ka olakšavanju protoka putnika, prtljaga, robe i pošte sa beogradskog aerodroma, od čega će korist imati putnici, nacionalni avio-prevoznik “Air Serbia”, operater aerodroma „Belgrade Airport“ kao i vazduhoplovna industrija u celini. To bi značilo da se putnici, njihov ručni i predati prtljag, kao i robne i poštanske pošiljke koji sa aerodroma „Nikola Tesla“ dolaze u EU neće ponovo podvrgavati kontrolama obezbeđivanja prilikom transfera sa ovih aerodroma.

Isto se odnosi i na putnike koji sa EU aerodroma dolaze na aerodrom „Nikola Tesla“ i sa njega nastavljaju putovanje ka drugim destinacijama.

Sprovedbena Uredba EU br. 111/2020, kojom se potvrđuje da naša zemlja primenjuje navedene standarde, EK objavila je u Službenom listu EU L021 od 27. januara 2020. godine, navodi se na sajtu Direktorata civilnog vazduhoplovstva.