Ispit o profesionalnoj osposobljenosti za lica odgovorna za prevoz – PRIJAVE do 15. decembra

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture zakazalo je sledeći ispit o profesionalnoj osposobljenosti za obavljanje poslova upravljanja prevozom tereta za 20. decembar 2023. godine.

Ispit će biti održan u prostorijama Saobraćajnog fakulteta u Beogradu, Ulica vojvode Stepe broj 305, sa početkom u 9 časova za prvi deo ispita, odnosno sa početkom u 12 časova za drugi deo ispita.

Imajući u vidu ograničene kapacitete, odlučeno je da mogućnost učešća na ispitu imaju prvih 70 kandidata koji potvrde prisustvo na mejl adresu Sektora za drumski transport, puteve i bezbednost saobraćaja (drumski@mgsi.gov.rs) najkasnije do 15. decembra 2023. godine i imaju kompletirane zahteve za polaganje ispita.

Ukoliko bude postojala mogućnost za povećanje kapaciteta, broj kandidata biće povećan. Takođe, u slučaju neopravdanog dolaska kandidata koji se prijavio na ovaj termin za polaganje ispita, smatraće se da je kandidat pristupio polaganju i da nije položio ispit, navodi se u obaveštenju MGSI. 

Na sajtu ministarstva objavljen je spisak relevantnih propisa iz oblasti sadržanih u programu za sprovođenje ispita, kao i pitanja za sprovođenje ispita o profesionalnoj osposobljenosti za lica odgovorna za prevoz tereta u drumskom saobraćaju.