Ispiti za licence za prevoz tereta čekaju nove pravilnike

Sertifikat o profesionalnoj osposobljenosti lica odgovornog za poslove upravljanja prevozom tereta neophodan je korak ka dobijanju licence za prevoz, a kako saznajemo u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (MGSI) do sada je podneto  1.028 zahteva za izdavanje tog sertifikata.

Kao što smo ranije pisali, ispit za pomenuti sertifikat, ukratko, obuhvata pitanja iz građanskog, trgovinskog, radnog i fiskalnog prava. Budući sertifikovani radnici moraju biti upućeni i u oblasti poslovnog i finansijskog rukovođenja preduzećem, kao i o pristupu tržištu, tehničkim standardima i aspektima eksploatacije, te sve o bezbednosti saobraćaja.

Kada se detaljno pogleda program, sertifikovani zaposleni moraće da znaju šta su bilansi stanja i uspeha. Biće sposobni da urade budžet jednog preduzeća, a biće  upoznati i sa principima marketinga, reklamiranja i odnosa sa javnošću.

Međutim, poslovnoj javnosti još nisu poznate informacije kada će početi ispiti i iz kojih udžbenika će se konkretno spremati gradivo.

U završnoj fazi su postupci donošenja odgovarajućih pravilnika koji se donose uz saglasnost Ministarstva finansija u delu cene ispita, koji će omogućiti organizovanje polaganje ispita. Nakon njihovog stupanja na snagu, biće zakazan prvi termin za polaganje i svi podnosioci zahteva koji su se izjasnili za polaganje o tome će biti obavešteni. Pored toga, odgovarajuće obaveštenje u vezi sa time biće postavljeno i na internet prezentaciji Ministarstva – kažu za PlutonLogistics u Ministarstvu.

Ko je oslobođen od polaganja ispita?

Ispit o profesionalnoj osposobljenosti ne polaže lice koje ispnjava neki od ovih uslova:
1)            ima najmanje 10 godina radnog iskustva na poslovima upravljanja u oblasti prevoza tereta u drumskom saobraćaju;
2)            ima stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke strukovne studije i specijalističke akademske studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine na fakultetu iz oblasti saobraćajnog inžinjerstva, mašinskog inžinjerstva, pravnih nauka ili ekonomskih nauka;
3)            ima stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke strukovne studije i specijalističke akademske studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine i najmanje jedna godina radnog iskustva na poslovima upravljanja u oblasti prevoza tereta u drumskom saobraćaju;
4)            ima stečeno visoko obrazovanje na studijama prvog stepena i najmanje dve godine radnog iskustva na poslovima upravljanja u oblasti prevoza tereta u drumskom saobraćaju;
5)            ima stečeno srednje obrazovanje i najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima upravljanja u oblasti prevoza tereta u drumskom saobraćaju.

Pridružite se

Saznajte prvi najvažnije vesti, budite informisani. Pridružite se našoj Viber zajednici i prijavite za newsletter.