Licence za prevoz tereta u drumskom saobraćaju dobilo 268 preduzeća

Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju obavezuje sve prevoznike da od februara 2018. godine moraju da poseduju licence za prevoz – i to za: javni prevoz tereta u domaćem drumskom saobraćaju i  javni prevoz tereta u domaćem i međunarodnom drumskom saobraćaju.

Propisi predviđaju ispunjenost određenih uslova da bi pravna lica, ali i preduzetnici, mogli da otpočnu sa obavljanjem delatnosti međunarodnog javnog prevoza, a to su uslovi u pogledu: poslovnog ugleda, finansijske sposobnosti, profesionalne osposobljenosti, voznog parka, vozača i stvarnog i stabilnog sedišta, što je u saglasnosti sa propisima EU.

Kako se februar bliži, istraživali smo koliko je prevoznika do sada ispunilo sve uslove.

Kako su za PlutonLogistics rekli u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, do sada je ukupno  podneto 1.949 zahteva za dobijanje licence za prevoz tereta u drumskom saobraćaju, od kojih je 268, do sada, pozitivno rešeno.

Novi zakon uvodi i „novo zanimanje“ – profesionalno osposobljeno lice za poslove upravljanja prevozom. Lice odgovorno za prevoz u skladu sa Zakonom o prevozu tereta može obavljati poslove upravljanja u javnom prevozu tereta u domaćem ili u međunarodnom drumskom saobraćaju kod najviše četiri domaća prevoznika koja obavljaju javni prevoz tereta sa ukupno najviše 50 teretnih vozila ili skupa vozila.

Do sada je ovaj sertifikat dobilo 1.461 lice. Kako smo saznali, svi ovi sertifikati su dobijeni po osnovu oslobađanja od polaganja ispita.

– Imajući u vidu da je veliki broj kandidata podneo zahtev za oslobađanje od polaganja ispita o profesionalnoj osposobljenosti i da je stav Komisije za sprovođenje ispita o profesionalnoj osposobljenosti za lica odgovorna za prevoz tereta u drumskom saobraćaju da, što je moguće više kandidata oslobodi od polaganja ispita, i dalje nije zakazan termin za polaganje ispita. O terminu za polaganje koji odredi Komisija, svi kandidati koji su poneli zahtev za dobijanje Sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti i izjasnili se da žele da polažu ispit ili ne ispunjavaju uslove za oslobađanje od ispita, biće naknadno obavešteni – navode u Ministarstvu za PL.