Marcel Frings, glavni prestavnik kompanije “TimoCom” – Za transportnu industriju postoje pozitivni signali

Za kompaniju „TimoCom“ 2015. godina je bila uspešna. Preko berze transporta objavljeno je  68,1 miliona ponuda,  16% više u  poređenju sa 2014. godinom.

Preduzeće je stacionirano u Erkratu pored Diseldorfa ima više od  400 zaposlenih i sa godišnjim prometom od 56,7 mil EUR jedna je od najuspešnijih IT kompanija srednje veličine u čitavoj evropskoj transportnoj i logističkoj branši.

„TimoCom“ je postao sinonim za berzu transporta, a nas je zanimalo kako se bore sa sve većom konkurencijom, koje nove usluge spremaju, kao i kakvu 2016. godnu očekuju kada su transportne usluge u pitanju.

Marcel Frings, glavni predstavnik kompanije „TimoCom„,  kaže za „PlutonLogistics“ da više voli da priča o svom preduzeću nego o konkurenciji.

–    Za „TimoCom“ situacija je veoma pozitivna. U proteklom periodu smo zahvaljujući našem dugogodišnjem iskustvu u transportnoj branši na impresivan način uspeli da jačamo i neprestano gradimo svoju vodeću ulogu na tržištu čitave Evrope. Ovo se pre svega ogleda u broju ponuda za tovara i tovarni prostor. U poređenju sa 2014. godinom u 2015. smo ostvarili rast od 16% na 68,1 miliona. Veoma nas raduje poverenje koje nam ukazuju naši klijenti.

PL: Godinama ste razvijali portfolio svojih usluga. Šta danas sve “TimoCom” nudi?

– Kompanija TimoCom Soft- und Hardware GmbH je u međuvremenu postala najveća transportna platforma u Evropi. Transportnim preduzećima i preduzećima koja otpremaju robu iz oblasti proizvodnje i trgovine nudimo vodeću evropsku berzu tovara i tovarnog prostora, na kojoj svakog dana više od 110.000 korisnika postavi do pola miliona ponuda. Ona je proširena onlajn platformom za tendere za dobijanje dugoročnih transportnih ugovora kao i berzu skladišta  sa odgovarajućim prostorom za skladištenje i logistiku. Portfolio je dopunjen rešenjem za planiranje ruta i kalkulacije sa integrisanom funkcijom praćenja na koju je priključeno već više od 170 telematskih preduzeća. Poslednja inovacija je TimoCom Messenger, potpuno nova vrsta alatke za komunikaciju. Svi programi su veoma jednostavni za upotrebu i raspoloživi su u 44 evropske države na 24 jezika.

PL: Šta nam pokazuje transportni barometer u 2015. godini? Kakva su očekivanja u ovoj?

timocom_090316 U završnom računu kompletna 2015. godina imala je odnos tovara i tovarnog prostora od 47:53, što je za dva procentna poena više u odnosu na prošlu godinu (47:55). Kvartalni računi pokazuju da je udeo tereta veći nego u istim periodima prethodne godine. Izgledi se sa oprezom mogu oceniti kao pozitivni. Ipak, 2016. godinu je teško oceniti. Izlazak na kraj sa terorističkim napadima u Parizu i ukupno povećanom opasnošću od terorizma, sve jačim bezbednosnim kontrolama i debate na temu izbeglica – sve to su elementi koji imaju direktan uticaj na privredu Evrope. Nezavisno od toga, postoje pozitivni signali za 2016. godinu. Španija i Irska su iz finansijske krize izašle ne samo sa višim nego i kvalitativno boljim rastom. Kao centralni stub trebalo bi da se pokaže potrošnja, pored povećane stope zaposlenosti i viših zarada. U jednom tako heterogenom regionu kakva je Evropa pozitivan efekat naravno nije svuda jednako uočljiv. Ali ipak je dovoljno jak da podaci o rastu ukupno gledano ukazuju na pozitivnu stabilizaciju, a ne na trajni pad.

PL: Krajem 2015. je pokrenut “TimoCom Messenger”. Kakvi su prvi utisci? Koliko je korisnika ove usluge?

– Uvođenje TimoCom-ovog Messenger-a sa već preko 1.000.000 poslatih poruka može da se smatra uspehom. Četvrtina naših klijenata je rekla da preko Messenger-a može brže da zaključi ugovore. To je za fazu prilagođavanja veoma dobar rezultat. Mi ne pružamo samo čistu dodatu vrednost za korisnike TimoCom-a, već ojačavamo i njeno prihvatanje. Zbog toga nas veoma raduje što je 86% naših korisnika još od uvođenja imalo utisak da je veoma dobro informisano pre uvođenja novog proizvoda.

PL: Da li svojim klijentima nudite pravnu sigurnost? Da li posredujete u problemima naplate usluga ugovorenih preko vaše platforme?

–    Ono po čemu se razlikujemo od drugih ponuđača transportnih berzi je naša sopstvena služba za naplatu. Od 2003. godine tim za naplatu pod rukovodstvom pravnika Aleksandra Ebela (Alexander Oebel) pruža podršku našim klijentima u vansudskoj naplati od neredovnih platiša. U protekloj godini pomogli smo u oko 89% od ukupnog broja slučajeva da poverioci dobiju svoj novac. Ali određena poslovna provera od strane učesnika na berzi je takođe neophodna bez obzira na mere predostrožnosti. Mi upozoravamo svoje klijente kroz redovno informisanje i uputstva.

PL: Da li proveratimocom_01215vate bonitete novih klijenata? Da li radite godišnju reviziju postojećih?

– Naše bezbednosne mere obuhvataju između ostalog proveru novih klijenata i višestepeni sigurnosni paket TimoCom Secure, koji predstavlja bazu za transparentno i čisto poslovanje. Pre otvaranja berze za korisnika proveravamo važnu dokumentaciju, kao što je rešenje iz privrednog registra. Kontrolisanje klijenata se sprovodi i posle zaključivanja ugovora. Pomoću algoritama filtriramo nepravilnosti u ponašanju učesnika na berzi. Tako se postiže zaista visok nivo bezbednosti nu odnosu na pretrage poslovnih partnera na slobodnom tržištu. Kada je u pitanju bezbednost, na našem veb-sajtu dodatno imamo celu rubriku od oznakom „Kontrolna lista“ posvećenu ovoj temi, gde našim klijentima pokazujemo šta treba da urade za svoju bezbednost i kako sami mogu da se zaštite.

PL: Kakvi su planovi za naredni period?

– Za 2016. godinu imamo u planu mnogo malih nadogradnji, koje su često zasnovane na povratnim informacijama naših klijenata. Aplikacija Messenger ostaje tema i za 2016. godinu. Konačno, radimo na jednostavnom i istovremeno sigurnom rešenju za razmenu dokumenata u okviru TimoCom-ove platforme. Možemo da se radujemo brojnim malim korisnim poboljšanjima koja olakšavaju rad klijenatima i korišćenje naših postojećih proizvoda. Kratko rečeno: dodajemo gas za naše klijente u čitavoj Evropi.

TIMOCOM U SRBIJI I REGIONU

Kada govorimo o rezultatima na našem tržištu, najbolji sagovornik je Tina Pandža, menadžerka za Srbiju, Hrvatsku, BiH, Makedoniju i Crnu Goru.

PL: Kako se TimoCom razvija u ovom regionu? Koje zemlje prednjače?

Tina Pandža
Tina Pandža

– Kompanija TimoCom se razvija iz godine u godinu, mereno brojem naših klijenata u svim zemljama južne Evrope, veoma pozitivno. Mala zemlja Slovenija je već godinama zbog svoje ekonomske situacije i naravno zbog tranzitne lokacije, koju zemlja zauzima, apsolutni predvodnik. Hrvatska i Srbija su po broju korisnika veoma blizu Slovenije, obe zemlje imaju sličan broj TimoCom-korisnika. I u Bosni smo jaki, jer od osnivanja TimoCom-a ovaj region spada u naše najuspešnije regione. Veoma se radujemo zbog dugogodišnjeg poverenja. Pošto nemamo lokano predstavništvo, imamo tim zaposlenih, koji govore srpski jezik i što je moguće više olakšavaju našim klijentima razvoj poslovanja. Oni između ostalog pomažu u tehničkim pitanjima, ali i kod otvorenih potraživanja ili opštih pitanja u vezi sa transportom.

PL: Kako biste uporedili tržište Srbije sa ostalim zemljama u kojima poslujete?

– Transport robe u drumskom saobraćaju je važan faktor koji utiče na svaku privredu. Branša se istovremeno bori sa nekoliko izazova. Ovo se nažalost u Srbiji ne razlikuje od drugih evropskih zemalja. U Srbiji se 80% ukupne količine tereta transportuje u drumskom saobraćaju, a to je ogromna količina. Korišćenje berzi tereta je za srpske prevoznike veoma važno, jer tako izbegavaju skupe vožnje bez tovara. Po pravilu se mesečna članarina za korišćenje isplati već kroz prvu odgovarajuću ponudu. Isto tako profitabilno može da bude korišćenje naše transportne berze i za srpska preduzeća iz oblasti proizvodnje i trgovine koja će tako optimizovati svoje poslovanje. Pri tom nema nikakve veze da li imate vozilo ili na platformi tražite odgovarajućeg pružaoca usluga u oblasti transporta. Ono po čemu se između ostalog ovo tržište razlikuje od ostalih je povećano korišćenje naše aplikacije za mobilne uređaje i aplikacije Messenger – to ne iznenađuje i zato što su mnogi međunarodni telefonski razgovori još uvek vrlo skupi. Preko naše usluge za četovanje možete da pregovarate jednostavno, povoljno i brzo.

PL: Koji su planovi kompanije “TimoCom” za tržište Srbije?

– Ove godine ćemo u aprilu učestvovati na 3. konferenciji Transport i logistika Jugoistočne Evrope, u Beogradu, i predstaviti se ciljnoj grupi iz oblasti logistike. Po tradiciji, dolazimo i u decembru na godišnju skupštinu Truck & Business Fair, koja se takođe održava u Beogradu. Lični kontakt sanašim klijentima iz Srbije nam je veoma važan, jer u ovim prilikama možemo da saznamo još više o njihovim željama i zahtevima. Pri tom smo poslovni partner srpskog udruženja prevoznika robe Pumedtrans, sa kojim redovno sarađujemo. Pored toga, članovi udruženja dobijaju popust kod TimoCom-a.