Od 2016. profesionalnim vozačima za vožnju kroz EU potrebno uverenje da nemaju poremećaj sna

Od 1. januara na snagu je stupio novi propis Evropske unije po kome će profesionalni vozači za vožnju kroz EU morati da imaju uverenje da nemaju poremećaj sna – apneu, ili potvrdu da taj poremećaj leče na odgovarajući način.

Prema procenama, ovaj poremećaj je uzrok oko 30% nesreća na putevima, a predstavlja poremećaj disanja tokom sna gde dolazi do pauza u disanju, a što remeti san više puta tokom noći i predstavlja direktan uzrok umora i pospanosti.

Ovaj propis EU odnosi se na sve profesionalne vozače kamiona, šlepera i autobusa.