Predviđanje i kontrola radnog vremena vozača – Predstavljeno rešenje kompanije „CVS mobile“

Kako bi se pomoglo transportnim kompanijama u kontrolisanju i smanjenju troškova transporta, kompanija “CVS mobile” je razvila aplikaciju koja, prema zakonskim normama, rešava problem upravljanja radnim vremenom vozača. Vladimir Vasić, predstavnik kompanije je na konferenciji “Ka održivom transportu 2017” održanoj na Zlatiboru, na slikovit način, kroz prezentaciju, objasnio kako su stručnjaci došli na ideju da naprave aplikaciju i kako ona funkcioniše.

– Sa jedne strane nalazi se disponent u transportnoj kompaniji koji se suočava sa izazovima u svakodnevnom poslovanju kao što su raspoloživost vozila, raspoloživost vozača koji bi upravljali tim vozilima i koje je raspoloživo radno vreme tim vozačima. Sa druge strane, njegov kolega dispečer, takođe, ima sličan izazov – mora da pazi, preventivno, da mu se ne dogodi da njegov vozač prekorači radno vreme, odnosno, da vozi duže nego što je potrebno ili da napravi kraću pauzu nego što je neophodno po zakonskim normama.

Dispečer ima i dodatni poslovni pritisak da maksimalno iskoristi raspoloživo radno vreme vozača. Naravno, bitno je imati informaciju koju je neophodno dati klijentu, a koja se odnosi na očekivano vreme spremnosti vozila, jer nije bitna samo dužina rute koja treba da se pređe već i raspoloživo vreme.

– Treba istaći da se slagalica sastoji iz tri dela – informacija sa tahografa, zatim, zakonskih ograničenja koja se odnose na dozvoljeno vreme vožnje, dok je treći deo algoritam koji uzima ove dve informacije, spaja ih u aplikaciju, i daje konkretan predlog disponentu, dispečeru, odnosno, licu koje se bavi rukovođenjem u oblasti transporta – objašnjava Vasić.

Prva stavka koja se vidi na aplikaciji jeste ‘neprekidna vožnja’, odnosno, koliko vozač može da vozi neprekidno, a to je 4 sata i 30 minuta. Zatim, koliko je vozio do određenog momenta, koliko mu je vremena ostalo i koliku pauzu treba da napravi.

Vladimir Vasić

– Takođe, prikazano je i ‘dnevno vreme vožnje’ gde se vidi da vozač ukupno može da vozi devet, odnosno, deset sati. Vidi se početak dnevne vožnje, zatim, početak odmora, da li je iskorišćena produžena vožnja, kao i da li je iskorišćen skraćeni dnevni odmor – istakao je Vasić na Konferenciji.

Ovim alatom, sistemom, rešenjem, postoji mogućnost da se poseduje informacija za ono što je ranije trebalo da se pretpostavi. Bitno je napomenuti da se aplikacija može primenjivati samo za vozila sa digitalnim tahografima i da se može primenjivati na vozače iz iste firme.

Vladimir Vasić je, za PlutonLogistics, istakao da je čitava ideja sprovedena u delo i da radi, a klijenti već koriste pomenutu aplikaciju.

– Bitno je naglasiti da smo prvo imali kontakte sa ljudima iz prakse, sa klijentima, koji su nam predočili probleme, zatim su naši tehničari napravili aplikaciju. Pre ovog sistema vozači su mogli malo da manipulišu i da, na primer, kažu da nemaju više vožnji da bi ostali kod kuće za vikend, a bilo je i onih koji su namerno grešili i vozili po 15 sati. Takvom profilu ljudi ne odgovara bolja kontrola, ali mislim da industriji generalno treba.

Pomoću tableta koji se ugrađuje preko CVS sistema vozač ima konstantnu komunikaciju sa dispečerskim centrom preko poruka tako da mogu da se dopisuju.

– Na primer, dispečer može da sugeriše vozaču da napravi pauzu, a u slučaju da se to ne desi, a tablet pokazuje da je poruka pročitana, vozač ne može da manipuliše. Postoje tri vremena – kad je poruka poslata, kad je stigla i kad je pročitana- objasnio je Vasić.

Takođe, on je istakao da kompletnu istoriju ima dispečer – koliko je vozač vozio, kad je imao pauzu, kao i svaku drugu aktivnost. Algoritam u aplikaciji je na bazi zakona pa u slučaju da vozač odstupi od zadatih naredbi, na osnovu sopstvene procene, može snositi posledice onda kada inspekcija dođe u firmu jer oni unazad traže pause i vremena vožnje pa kad god nađu prekršaj pišu kaznu. Takođe, kada ga zaustavi saobraćajna policija piše se kazna za firmu, kao i za vozača.

– Generalno, vozači mogu da voze najviše četiri i po sata, nakon toga treba da prave pauzu 45 minuta. U toku jednog dana mogu da voze 9, odnosno 10 sati, ako produže vožnju, a pauzu treba da prave 11 sati u smislu duge pauze. Za sedam dana dozvoljeno je voziti 56 sati, a za četrnaest dana 90 sati.

Svakako, većini vozača ova aplikacija odgovara iz prostog razloga što ni vozač nema želju da napravi grešku namerno, da duže vozi, da skrati pauzu jer se na njega kasnije odnosi kazna, tako da vozači pozitivno reaguju jer mogu da se oslone na dispečere koji će im reći ‘vozi’, ‘stani’, ‘vozi još tri sata pa stani’…

Podatke sa tahografa i podatke sa GPS praćenja moguće je koristiti na sudu pa je to samo još jedan argument koji se prilaže i koji će imati neku težinu.

– Iz mog iskustva mogu da kažem da su naši klijenti koristili pomenute podatke za sud. Sam tahograf, kada u sebi pamti podatke, to su podaci u zakonskom ‘.ddd’ formatu koji ne može da se menja, i sam inspektor kada dođe u firmu, traži taj fajl pa na osnovu njega kažnjava ili ne kažnjava transportnu kompaniju i samog vozača. To znači da je taj fajl validan. To je fajl koji ne može da promeni ni vozač ni tehničar- istakao je Vasić za naš portal.

Kompanija “CVS mobile” osnovana je 2006. godine u Sloveniji, a aktivna je u više zemalja- Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, sa više od sto zaposlenih. U CVS sistemu se nalazi preko 20.000 vozila koja koriste CVS praćenje.